Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej

Informacja o projekcie

„Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

26 stycznia 2012 roku Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach podpisało umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej”.

Celem projektu jest kultywowanie rodzimej tradycji, bogacenie świadomości wspólnoty kulturowej poprzez organizację warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży z Gminy Czorsztyn.

Projekt realizowany będzie w II etapach w Miejscowościach Maniowy i Kluszkowce:

 • I etap od września 2012 roku do lutego 2013 r.
 • II etap od marca 2013 r. do czerwca 2013 r.

Ogólna wartość zadania – 34.798,60 zł
Koszty kwalifikowane I etapu – 19.198,12 zł
Koszty kwalifikowane II etapu – 15.600,48 zł
Ogólna kwota przyznanej pomocy na I i II etap zadania to kwota 24.359,02 zł.

Maniowy 15 marca 2012 r.

J. Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju


Informacja o projekcie

27 grudnia 2012 w godzinach popołudniowych zakończono i podsumowano warsztaty kulinarne realizowane w ramach projektu „Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej”.

W podsumowaniu wziął udział Pan Tadeusz Wach Wójt Gminy Czorsztyn. W świątecznej atmosferze uczestnicy warsztatów wraz z gościem Panem Wójtem zdegustowali przygotowane przez siebie dania kulinarne, a mianowicie zupę grzybową i kruchy placek z jabłkami.

Przed uczestnikami warsztatów kulinarnych jeszcze jedno zadanie, przygotowanie poczęstunku na podsumowanie całego projektu.

Mam nadzieję, że swoje pasje kulinarne będą rozwijać i pogłębiać pod nadzorem swoich mam i babć.

Wszystkim uczestnikom warsztatów i paniom prowadzącym warsztaty składam serdeczne podziękowanie.

Maniowy 2 stycznia 2013 r.

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi


Zakończenie I etapu projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach 28 lutego br. zakończyło się I etap projektu„Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej”. Warsztatyplastyczne z malowania na szkle i rzeżby odbywały się w Maniowach i w Kluszkowcach.

Warsztaty: kulinarne (przygotowywanie potraw regionalnych), teatralne i muzyczno- taneczne odbywały się w Kluszkowcach

Udział w warsztatach był bezpłatny, zapewniliśmy pomoce do zajęć plastycznych oraz produkty do przyrządzania potraw regionalnych.

W warsztatach wzięło udział około 100 dzieci i młodzieży szkolnej.

Dla uczestników warsztatów plastycznych zgodnie z założeniami projektu zorganizowano wyjazd do galerii p. Ewy Łaczek – Daleki w Rabce. Dzieci zapoznały się z pracami artystki, technikami powstawania obrazów, jej zainteresowaniami oraz tym jak przyroda i zabytki achitektury sakralnej inspirują p. Ewę do tworzenia pięknych obrazów.

Kolejny wyjazd to „Miasteczko Galicyjskie” w Nowym Sączu. Dzieci uczestniczyły tam w zajęciach palstycznych. Starsza grupa wykonywała ozdoby związane ze świętami Wielkanocnymi, a 15 osobowa grupa najmłodszych, pod okiem fachowca wykonywała różnego rodzaju prace z gliny, które po wypaleniu będą ozdobione farbami. Z dużym zainteresowaniem zapoznały się z pracownią snycerstwa, zwiedziły stylowo wyposażone pracownie: zegarmistrzowską, garncarską, fotograficzną oraz odwiedziły XIX w. pocztę. Po kilku godzinnym aktywnym i pożytecznym spędzeniu czasu w XIX w. scenerii, nadszedł czas, ku uciesze wszystkich uczestników na powrót w XXI w. i posiłek MacDonald’s.

 • Ogólny koszt realizacji I etapu projektu - 19 445,42 zł.
 • Koszty kwalifikowalne - 19 023,65
 • Dofinansowanie I etapu - 13 316,55 zł

Informujemy również, że drugi etap projektu rozpoczął się 1 marca i będzie trawł do 30 czerwca br.

Maniowy, 10 marca 2013 r.

J.Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Podsumowanie projektu- projekt zakończony

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach zakończyło realizację projektu edukacyjnego „Warsztaty taneczne, muzyczne, plastyczne, teatralne i kulinarne z zakresu kultury ludowej”. Projekt realizowany był w dwóch etapach.

Etap I od 1 września 2012 r. – 28 lutego 2013 r., etap II od 1 marca -25 czerwca 2013 r. W ramach projektu zrealizowane zostały warsztaty:
Kulinarne – przyrządzanie potraw regionalnych tylko w I. etapie, w Kluszkowcach
Natomiast w I i II etapie realizowane były warsztaty:
1.Plastyczne - malowanie na szkle - w Maniowach i Kluszkowcach,
2.Plastyczne - rzeźba – w Maniowach i Kluszkowcach,
3.Teatralne w Kluszkowcach,
4.Taneczno – muzyczne - w Kluszkowcach.

Uczestnicy warsztatów kulinarnych mieli okazję własnymi rękami zagnieść ciasto drożdżowe, ciasto na pierogi i moskole, zetrzeć marchewkę, obrać ziemniaki. Nabyte umiejętności na pewno wykorzystują pomagając mamom w przygotowywaniu posiłków.

Na zajęciach plastycznych z rzeźby, dzieci i młodzież szkolna poznawała różne techniki modelowania ręcznego; w masie solnej, glinie, glince rzeźbiarskiej i w gipsie. Podczas zajęć z malowania na szkle poznali techniki przenoszenia konturów i szkiców na szkło oraz sposoby wypełniania ich kolorem i malowania.

W maju br. wysłaliśmy kilkanaście prac plastycznych (powstałych na warsztatach) na XXXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny Dzieci i Młodzieży „Matka w oczach dziecka”. Pierwszą nagrodę zdobyła Paulina Natońska, a wyróżnienia m. in. otrzymały Oliwia Jankowska i Anna Chorążak, uczestniczki naszego projektu.

Zgodnie z założeniami projektu, dla uczestników warsztatów plastycznych zorganizowano dwa wyjazdy.

Pierwszy do galerii p. Ewy Łaczek – Daleki, do Rabki Zdróju. Dzieci zapoznały się z pracami artystki, technikami powstawania obrazów, jej zainteresowaniami oraz tym jak przyroda i zabytki achitektury sakralnej inspirują p. Ewę do tworzenia pięknych obrazów.

Drugi wyjazd do „Miasteczka Galicyjskiego” w Nowym Sączu. Dzieci uczestniczyły tam w zajęciach palstycznych. Starsza grupa wykonywała ozdoby związane ze świętami Wielkanocnymi, a 15 osobowa grupa najmłodszych, pod okiem fachowca wykonywała różnego rodzaju prace z gliny, które po wypaleniu zostały przez nich pomalowane farbami.

Grupa młodzieży uczestnicząca w warsztatach teatralnych zdobywała tajniki wiedzy z emisji głosu i gry aktorskiej.

Na zajęciach tanecznych i muzyczny dzieci i młodzież szkolna miały okazję nauczyć się tańca ludowego i nut podhalańskich.

Podsumowanie projektu odbyło się w Domu Kultury w Kluszkowcach 26 czerwca br. Wzięli w nim udział uczestnicy warsztatów, instruktorzy prowadzący zajęcia, opiekunowie oraz przedstawicielka władzy Gminy Czorsztyn P. Jadwiga Fudala – sekretarz gminy. W podsumowaniu wzięło udział 96 osób. Z powstałych prac na zajęciach plastycznych zorganizowano wystawę, którą uczestnicy biorący udział w podsumowaniu z wielkim zainteresowaniem obejrzeli (wystawa była ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych).

W trakcie podsumowania grupa młodzieży uczestnicząca w zajęciach teatralnych zaprezentowała przedstawienie teatralne oparte na sztuce Juliana Reimschussela„Piekielnica” wg scenariusza pana Mikołaja Urbaniaka. Natomiast uczestnicy warsztatów taneczno - muzycznych zaprezentowali program artystyczny: taniec solowy, układ dziewcząt, śpiew solowy oraz nuty podhalańskie. Po programach artystycznych wszyscy zebrani zasiedli za stoły i w miłej atmosferze spożyli wspólnie posiłek, który został przygotowany pod nadzorem pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluszkowcach.

Nadmieniam, że udział w warsztatach był bezpłatny, zapewniliśmy pomoce do zajęć plastycznych, transport na wyjazdy oraz produkty do przyrządzania potraw regionalnych i posiłku na podsumowanie.

Serdeczne dziękuję wszystkim uczestnikom warsztatów za systematyczne i zdyscyplinowane podejście do dodatkowych obowiązków oraz życzę by zdobyta wiedza na zajęciach motywowała Was do dalszego rozwoju swoich umiejętności i zainteresowań.

Gorące podziękowania dla: Moniki Ziemianek-Sztajer, Ewy Majerczak, Danuty Firek, Beaty Laskowskiej –Pelczarskiej, Mikołaja Urbaniaka i Grzegorza Zontka za fachowe i twórcze prowadzenie zajęć, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Kluszkowcach za pomoc w przygotowaniu posiłku dla uczestników podsumowania.

  • Ogólny koszt realizacji II etapu projektu - 15 358,49 zł.
  • Koszty kwalifikowane - 15 241,62
  • Dofinansowanie II etapu – 10 669,13 zł

Maniowy, 4 lipca 2013 r.

J. Plewa

Projekt realizowany był w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Kwi 2024-1 °
0.8 °C20 Kwi
0.2 °C21 Kwi
-2.4 °C22 Kwi
-2.0 °C23 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia