Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Warsztaty haftu regionalnego, decoupage oraz przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych

Projekt zakończony

Informacja o zrealizowanym projekcie

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach zakończyło realizację projektu pn.„Warsztaty haftu regionalnego, decoupage oraz przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych” realizowanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Projekt ten realizowany był od stycznia do maja 2013 roku. Warsztaty odbywały się w Maniowach, Kluszkowcach i Sromowcach Wyżnych. W każdych warsztatach brało udział po 20 osób. Skierowany był do osób powyżej 30 roku życia, prowadzących gospodarstwa agroturystyczne lub inną działalność gospodarczą.

Celem projektu było rozwijanie aktywności, kultywowanie rodzimej tradycji, podnoszenie świadomości społecznej poprzez poszerzanie oferty kulturalnej i organizację warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czorsztyn. Założony w projekcie cel został osiągnięty. Aktywność, skrupulatność i zaangażowanie pań na zajęciach były budujące. Myślę, że z nadejściem jesieni i zimy powrócą panie do robótek ręcznych i doskonalenia nabytych umiejętności na warsztatach.

Zajęcia warsztatowe prowadzili:

 • Pani Maria Nowak – haft regionalny
 • Pani Jadwiga Młynarczyk - decoupage
 • Pan Krzysztof Jurek- przystawki

04 lipca br. w Izbie Regionalne w Sromowcach Wyżnych razem z uczestnikami projektu, panem Tadeuszem Wachem, Wójtem Gminy Czorsztyn podsumowaliśmy projekt.

Przygotowana wystawa prac powstałych na warsztatach, z haftu regionalnego i decoupage robiła ogromne wrażenie nie tylko na gościach, ale także na autorkach tych wspaniałych wytworów ręcznych.

Spotkanie było bardzo konstruktywne, obfitujące w mnogość pomysłów na kolejne projekty.

Nadmienię, że uczestnictwo w kursach było bezpłatne.

 • Ogólna wartość zadania – 33.843,19 zł
 • Kwota pomocy na realizację zadania - 22 816,71 zł.

Maniowy, 5.07.2013 r.

J.Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi


Informacja o projekcie

„Warsztaty haftu regionalnego, decoupage oraz przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

2 kwietnia 2012 roku Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach podpisało umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznaniu pomocy na realizację zadania pn. „ Warsztaty haftu regionalnego, decoupage oraz przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”

Celem projektu jest rozwijanie aktywności, kultywowanie rodzimej tradycji, podnoszenie świadomości społecznej poprzez poszerzanie oferty kulturalnej i organizacje warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Czorsztyn.

Projekt realizowany będzie od stycznia 2013 roku do 31 października 2013 r. w miejscowościach Maniowy, Kluszkowce i Sromowce Wyżne.

W projekcie będą mogli wziąć udział mieszkańcy Gminy Czorsztyn, osoby powyżej 30 roku życia, które prowadzą gospodarstwa agroturystyczne lub małą gastronomię.

Uczestnictwo w kursach bezpłatne.

We wrześniu 2012 roku opublikujemy ankietę, którą osoby zainteresowane kursami winni wypełnić i przesłać, względnie złożyć w Gminnym Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach przy ul. Gorczańskiej 3 (siedziba Urzędu Gminy).

 • Ogólna wartość zadania – 33.843,20 zł
 • Ogólna kwota przyznanej pomocy na realizację zadania to kwota 23.690,24 zł.

Maniowy 27 maja 2012 r.

J. Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa I Rozwoju Wsi


Informacja o naborze uczestników do projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach informuje, że od stycznia 2013 roku będzie realizowało projekt pn."Warsztaty haftu regionalnego, decoupage, przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych".

Projekt ten jest projektem otwartym i skierowany jest do dorosłych mieszkańców gminy. Zamiarem naszym jest, by w projekcie wzięły udział osoby powyżej 30 roku życia, prowądzace gospodarstwo agroturystyczne lub małą gastronomię. W przypadku nie zgłoszenia się wymaganej ilości tj. 20 osób do poszczególnych kursów, obniżymy wiek do 25 roku i wprowadzimy dodatkową kategorię tj. bezrobocie.

Warszty odbywać będą się w Maniowach, Kluszkowcach i Sromowcach Wyżnych.

Osoby zainteresowane naszymi kursami winny wypełnić ankietę, którą można pobrać z Domu Kultury w Maniowach i Kluszkowach oraz od przewodniczacej KGW P. Stanisławy Krupy w Sromowcach Wyżnych lub też wydrukować z poniższej strony internetowej, (ankieta poniżej) i złożyć w Gminnym Centrum Kultury, Maniowy, ul. Gorczańska 3 p.28.

Rozpoczecie kursów 2013 rok:

Haftu regionalnego

 • Maniowy - 2 styczeń
 • Kluszkowce – 11 luty
 • Sromowce Wyżne – 2 kwiecień

Kurs decoupage

 • Maniowy - od 6 marca
 • Kluszkowce – od 10 kwietnia
 • Sromowce Wyżne – od 15 maja

Kurs przygotowywania przystawek i wystroju stołów na różne okazje

 • termin rozpoczęcia kursów zostanie podany w terminie późniejszym.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.
Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać pod nr telefou 18 27 50 070(071) w 128.

Maniowy, grudzień 2012

J. Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ankieta uczestnika kursu haftu regionalnego

organizowanego w ramach projektu „Warsztaty haftu regionalnego, decoupage, przygotowywania przystawek oraz wystroju stołów na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”

1. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
2. Adres zamieszkania …………………………………………………………………
3. Wiek ……………………………………………………………………………………
4. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ………………………………………
…………………………
Czytelny podpis

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Ankieta uczestnika kursu decoupage

organizowanego w ramach projektu „Warsztaty haftu regionalnego, decoupage, przygotowywania przystawek oraz wystroju stołów na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”

5. Imię i nazwisko …………………………………………………………………………
6. Adres zamieszkania …………………………………………………………………
7. Wiek ……………………………………………………………………………………
8. Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej ………………………………………
…………………………………………
Czytelny podpis

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Informacja o rozpoczęciu warsztatów

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach informuje i serdecznie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w warsztatach, w ramach projektu pn. "Warsztaty haftu regionalnego, decoupage, przygotowywania przystawek oraz wystroju stołu na różne okazje, ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych".

Aktualne terminy rozpoczęcia warsztatów.

Warsztaty haftu regionalnego

 • Sromowce Wyżne - 4 kwietnia 2013 r.– Izba Regionalna - godz. 1600

Warsztaty decoupage

 • Kluszkowce – 4 kwietnia 2013 r. - Dom Kultury - godz.1700
 • Sromowce Wyżne – 30 kwietnia 2013 r., – Izba Regionalna - godz. 1700
 • Maniowy – 8 maja 2013 r. – Dom Kultury -godz. 1700

Nadmieniamy, że pomoce do zajęć zabezpiecza osoba prowadząca.

Warsztaty przygotowywania przystawek i wystroju stołów na różne okazje.

 • Maniowy – 4 marca 2013 r. – Dom Kultury - godz. 1600
 • Kluszkowce –22 kwietnia 2013 r. – Dom Kultury - godz. 1700
 • Sromowce Wyżne – 20 maja 2013 r. – Izba Regionalna - godz. 1700

Produkty do zajęć zabezpieczają kursanci.

W każdych warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Projekt ten jest projektem otwartym i skierowany jest do dorosłych mieszkańców gminy. W projekcie mogą wziąć udział osoby powyżej 30 roku życia, prowadzące gospodarstwo agroturystyczne lub małą gastronomię.

Szczegółowych informacji o projekcie można uzyskać pod nr telefonu 18 27 50 070(071) w 128.

Maniowy, 27 luty 2013 r.

J. Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na podsumowanie projektu

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, oraz osoby, które brały udział w warsztatach na podsumowanie projektu„Warsztaty haftu regionalnego, decoupage, przygotowywania przystawek oraz wystroju stołów na różne okazje ze szczególnym uwzględnieniem podawania potraw regionalnych”, które odbędzie się 04 lipca br. w Izbie Regionalnej w Sromowcach Wyżnych o godz. 1800.

Serdecznie zapraszamy

Maniowy, 1 lipca 2013 r.

J.Plewa

Projekt realizowany w ramach działania Osi 4 – LEADER „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu „Małe projekty”, wdrażanych za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 28 Wrz 202311 °
12.6 °C29 Wrz
13.2 °C30 Wrz
11.8 °C01 Paź
12.3 °C02 Paź

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia