Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników

PROJEKT ZAKOŃCZONY

W dniu 31.12.2012 Gmina Czorsztyn zakończyła realziację projektu „Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników”

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kluszkowce oraz podniesienie jej turystycznej atrakcyjności poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym zanczeniu dla mieszkańców. Działanie to wpisuję się w cele określone w PROW dla działania "Odnowa i rozwój wsi" ponieważ wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich.

Zadanie "Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników " polegało na budowie chodników w ciągu ulic Bochniaka i ul. Jakuba Bąka nr. działek 2664, 1167. Zakres inwestycji obejmował m.in. : oznakowanie drogi na czas prowadzonych robot, przebudowę i remont istniejącej kanalizacji deszczowej, remont wpustów ulicznych, wykonanie elementów odwodnienia, wykonanie warstw podbudowy pod nawierzchnię , wykonanie poszerzenia nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie remontu chodników z betonowej kostki brukowej oraz w miejscach koniecznych montaż barieroporęczy wzdłuż chodnika. Jest to główny dukt pieszy w miejscowości prowadzący nie tylko do głównej atrakcji turystycznej miejscowości – Jeziora Czorsztyńskiego ale również do Domu Ludowego, Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Przedszkola, a także Domu Kultury oraz remizy OSP. Budowa chodnika pozwoli na znaczną poprawę bezpieczeństwa pieszych użytkowników ruchu drogowego zwłaszcza odprowadzanych do przedszkola maluchów.

 • Wartość całkowita zadania - 600 300,72
 • Wartość dofinansowania 343 906,16

Maniowy 26.06.2012

W dniu 19.06.2012 Gmina Czorsztyn podpisała umowę na realizację zadnia pn . „Odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez przebudowę chodników”

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Kluszkowce oraz podniesienie jej turystycznej atrakcyjności poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców. Działanie to wpisuję się w cele określone w PROW dla działania "Odnowa i rozwój wsi" ponieważ wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców oraz promowanie obszarów wiejskich.

Wartość całkowita realizowanego projektu to 606 309,72 z czego kwota dofinansowania to 344 286,00 zł.

Projekt realizowany w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

A.SZ

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 10 Cze 202314 °
11.7 °C11 Cze
8.1 °C12 Cze
8.1 °C13 Cze
12.3 °C14 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia