Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

Maniowy 2 grudnia 2009 r.

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

Gmina Czorsztyn w dniu 30.11.2009 r. podpisała umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pt. Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej . Wartość całkowita projektu 817 699,00 zł w tym dofinansowanie 490 270,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest remont chodników w pasie drogowym ulic: Zamkowa, Pienińska i Jana Pawła II w Czorsztynie. Prace obejmować będą również przebudowę placu postojowego przy ulicy Jana Pawła II oraz remont nawierzchni przed remizą OSP

ASZ


Maniowy 11 grudnia 2009 r.

Informacja z realizacji zadania pt Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

Gmina Czorsztyn informuje, że 11 grudnia 2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadań ujętych w projekcie Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

ASZ


Maniowy 12 stycznia 2010r.

Informacja o rozstrzygniętym przetargu
na realizację zadania pt. „Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej”

Gmina Czorsztyn informuję , że w dniu 12.01.2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu „Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

Do przetargu wpłynęło 21 ofert. Po ocenie ofert, na wykonawcę usługi została wybrana oferta Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Produkcyjno –Usługowo –Handlowego JANDA Łostówka 271 34-730 Mszana Dolna . Oferta spełniała wszystkie wymogi ustawy o zamówieniach publicznych.

ASZ


Maniowy 13lutego 2010 r.

Informacja z realizacji zadania

Gmina Czorsztyn w dniu 12.02.2010 roku zawarło umowę z Wielobranżowym Przedsiębiorstwem Produkcyjno –Usługowo –Handlowym JANDA Łostówka 271 34-730 Mszana Dolna na wykonanie prac remontowych ujętych w projekcie Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej

Termin wykonania inwestycji ustalono na 30 czerwca 2010 roku.

ASZ


Maniowy 7 lipca 2010 r.

Informacja o zakończeniu zadania
pt. „Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej”

Gmina Czorsztyn w dniu 30.06.2010 zakończyła prace związane z remontem chodników w pasie drogowym ulic Zamkowa, Pienińska, Jana Pawła II w miejscowości Czorsztyn w ramach operacji Odnowa centrum wsi Czorsztyn poprzez przebudowę przestrzeni publicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013.

Wykonawca inwestycji to Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Usługowo –Handlowe JANDA Łostówka 271 34-730 Mszana Dolna .Wartośc całkowita inwestycji to 548 367,52 zł. z czego dofinansowanie to kwota 335 491,00 zł.

(fotogaleria w przygotowaniu)

ASZ

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 02 Kwi 20236 °
-0.6 °C03 Kwi
0.3 °C04 Kwi
0.4 °C05 Kwi
0.3 °C06 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia