Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych

PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zadanie pn.„Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych” zostało zakończone 14 lipca 2010 r.

 • Koszt całkowity zadania : 129.426,13 zł
 • Koszty kwalifikowane: 85.957,78 zł
 • Koszty niekwalifikowane: 43.468,35 zł
 • Kwota dofinansowania: 64.468,0 zł

Efekty rzeczowe realizacji operacji

Maniowy 30 sierpnia 2010 r.

J. Plewa


Maniowy 2 grudnia 2009 r.

Informacja o realizowanym projekcie
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”
objętego PROW na lata 2007-2013

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach 30.11.2009 r. zawarło umowę z Samorządem Województwa Małopolskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na projekt pt. „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”. Wartość całkowita projektu 167 357, 15 zł w tym dofinansowanie 112 679, 96 zł.

W ramach powyższego projektu zostaną wykonane następujące prace:

Dom Kultury w Kluszkowcach:

Docieplenie ściany starego budynku od strony północnej wraz z wykonaniem tynku zewnętrznego, wymiana stolarki okiennej na starym budynku, wymiana drzwi wejściowych z klatki schodowej do pomieszczeń na stary i nowy budynek pomalowanie stolarki okiennej na nowym budynku, remont sanitariatów, kuchni, sceny, sali widowiskowej, klatki schodowej, wykonanie chodnika z kostki brukowej i remont schodów wejściowych do budynku.

Dom Kultury w Maniowach:

Wymiana starej stolarki metalowej drzwiowej i okiennej z pojedynczymi szybami na nowa aluminiową, obsadzenie nowych parapetów, uzupełnienie brakujących tynków na szpaletach oraz pomalowanie szpalet okiennych i drzwiowych.

Izba regionalna w Sromowcach Wyżnych:

Wymiana starych okien drewnianych na PCV wraz z parapetami, docieplenie ściany wschodniej budynku, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku oraz zakup wyposażenia tj. zestawu komputerowego, projektora multimedialnego, ekranu, 2 szt. stołów drewnianych regionalnych i ław, basów i 6 szt. strojów regionalnych.

JP


Maniowy 12 grudnia 2009 r.

Informacja z realizacji zadania „Modernizacja Domów Kultury
w miejscowości Maniowy i Kluszkowce
oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”.

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach informuje, że 12 grudnia 2009 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadań ujętych w projekcie „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”.

JP


Maniowy 27 stycznia 2010r.

Informacja o rozstrzygniętym przetargu
na realizację zadania pt. „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości
Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”.

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach informuje, że w dniu 27.01.2010 r. został rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”.

Do przetargu wpłynęło 16 ofert. Po ocenie ofert, na wykonawcę usługi została wybrana oferta nr 11 Zakładu Remontowo – Budowlanego, Józefa Smudy z Barcic Dolnych. Oferta spełniała wszystkie wymogi ustawy o zamówieniach publicznych oraz SIWZ, a także, jako najkorzystniejsza cenowo otrzymała 100 punktów.

JP


Maniowy 11 lutego 2010 r.

Informacja z realizacji zadania

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach w dniu 10.02.2010 roku zawarło umowę z Zakładem Remontowo – Budowlanym – Józef Smyda Barcice Dolne na wykonanie prac remontowych ujętych w projekcie „Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych”.

Wartość prac remontowych 114 967, 13 zł brutto. Termin wykonania remontu ustalono na 30 czerwca 2010 roku.

JP


Maniowy, 11 czerwca 2010 r.

Informacja o postępach realizacji projektu

W miesiącu maju i czerwcu br. Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z/s w Maniowach zawarło umowy na zakup wyposażenia do Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych.W ramach niniejszego projektu GCK w Kluszkowcach zakupi: zestaw komputerowy, projektor multimedialny, ekran, cztery ławy drewniane regionalne, dwa stoły, basy oraz 6 kompletów strojów regionalnych damskich.

J.P.


Maniowy 14 lipca 2010 r.

Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach zakończyło realizację projektu pt. "Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych". Całośc zadania zrealizowano zgodnie z zapisami zawartymi w umowach z poszczególnymi Wykonawcami.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA:

Dom Kultury Kluszkowce przed remontem

Dom Kultury Kluszkowce po remoncie

Dom Kultury w Maniowach przed remontem

Dom Kultury w Maniowach po remoncie

Izba Regionalna przed remontem

Izba regionalna po remoncie

J.P.


PROJEKT ZAKOŃCZONY

Zadanie pn.„Modernizacja Domów Kultury w miejscowości Maniowy i Kluszkowce oraz Izby Regionalnej w Sromowcach Wyżnych” zostało zakończone 14 lipca 2010 r.

 • Koszt całkowity zadania : 129.426,13 zł
 • Koszty kwalifikowane: 85.957,78 zł
 • Koszty niekwalifikowane: 43.468,35 zł
 • Kwota dofinansowania: 64.468,0 zł

Efekty rzeczowe realizacji operacji

Maniowy 30 sierpnia 2010 r.

J. Plewa

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 02 Kwi 20236 °
-0.6 °C03 Kwi
0.3 °C04 Kwi
0.4 °C05 Kwi
0.3 °C06 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia