Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Deklaracja dostępności

 

Wstęp

Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://czorsztyn.pl Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach.

Dane teleadresowe jednostki

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
tel. centrali: 018 27 500 70, 018 27 500 71
fax: 018 27 509 87
e-mail: gmina@czorsztyn.pl

Data publikacji strony internetowej:2016-06-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:2019-11-13.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Status pod względem zgodności z ustawą

• Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości.
• Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2019-11-28.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy Czorsztyn.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest: Waldemar Pasich, informatyk@ug.czorsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 182750070.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

• poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjnych budynków - korytarze na jednym poziomie,
• urządzenia lub zastosowane środki techniczne i rozwiązania architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych - schodołazy,
• miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych,
• wstęp do budynku dla osoby korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495),
• zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

• skorzystanie z tłumacza języka migowego na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku,
• wysłanie wiadomości e-mail na adres: gmina@czorsztyn.pl,
• skontaktowanie się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 18 2750070,
• skontaktowanie się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 7:30-15:30.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202420 °
14.9 °C23 Cze
13.5 °C24 Cze
10.3 °C25 Cze
12.4 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia