Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXIX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.

4. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

5. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowotarskiego

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do 1 m3 ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych na terenie Gminy Czorsztyn

Opiniują Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Opiniują Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki tej opłaty dla nieruchomości położonych na terenie Gminy Czorsztyn.

Opiniują Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska

13. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i RozwiązywaniaProblemów Alkoholowych Gminy Czorsztyn na 2022 rok.

Opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu  Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Czorsztyn na 2022 rok.

Opiniuje: Komisja Polityki Społecznej

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Czorsztyn.

Opiniuje Komisja Administracyjno – Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego

16,. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Czorsztyn.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

17. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych Gminy Czorsztyn w roku szkolnym 2020/2021.          

18. Wolne wnioski i informacje.

19. Zakończenie sesji.

 

XXIX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 16 grudnia 2021 r. (tj. czwartek) o godz. 900, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Czorsztyn

             /-/ Agnieszka Klag

 Transmisja na żywo - www.czorsztyn.sesja.pl

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202418 °
13.8 °C23 Cze
11.4 °C24 Cze
9.7 °C25 Cze
12.2 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia