Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn zwołuje XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

zwołuje XXX zwyczajną sesję Rady Gminy Czorsztyn

 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXVIII sesji.

4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad, głosowanie porządku obrad.

5. Informacje przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn, w tym o złożonych pisemnych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

6. Sprawozdanie Wójta Gminy Czorsztyn z działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2021-2024.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2022 rok.

Opiniują: Komisja Polityki Społecznej, Komisja Gospodarki Komunalnej, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska, Komisja Rewizyjna, Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czorsztyn na lata 2022-2025.

Opiniuje Komisja Administracyjno - Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Zakończenie sesji.

 

            XXX zwyczajna sesja Rady Gminy Czorsztyn odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 r. (tj. środa) o godz. 1200, w budynku Urzędu Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, ul. Gorczańska 3 (sala narad, pierwsze piętro).

 

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Czorsztyn

                                                                                            /-/Andrzej Sproch

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202420 °
14.9 °C23 Cze
13.5 °C24 Cze
10.3 °C25 Cze
12.4 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia