Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Zbigniew Toman – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego

Parter, pok. 8

Kontakt służbowy:
tel. bezpośredni 18 52 182 08
tel. 18 27 500 70 wew. 108
e-mail: zbigniewt@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • Kierowanie Referatem Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
 • Opracowywanie projektów, programów i planów inwestycyjnych oraz remontowych w Gminie
 • Nadzór nad realizacją zadań inwestycyjno-remontowych wykonywanych oraz zleconych przez Gminę
 • Opiniowanie celowości oraz koordynacja realizowanych remontów i modernizacji budynków gminnych oraz innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury technicznej i społecznej
 • Koordynacja aktualizacji gminnych programów i projektów polityki rozwoju lokalnego

 

Wiesław Lisiecki – budownictwo, inwestycje

Parter pok. 7
tel. bezpośredni 18 52 182 07
tel. 18 27 500 70 wew. 107
e-mail: wlisiecki@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • kompleksowe prowadzenie gminnych inwestycji i remontów oraz nadzór inwestorski
 • kompleksowe administrowanie gminną infrastrukturą drogową, placami i małą architekturą
 • oświetlenie uliczne
 • zaopatrzenie w energię energetyczną, cieplną i gaz

Robert Dragosz - planowanie przestrzenne, ochrona środowiska

Parter pok. 7
tel. bezpośredni 18 52 182 07
tel. 18 27 500 70 wew. 107
e-mail: rd@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • ochrona środowiska, stosunki wodne i wodnoprawne
 • opłata planistyczna
 • wycinka drzew
 • nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa nieruchomości,
 • opiniowanie wstępnych projektów podziału działek
 • uzgadnianie wejścia w teren pasa drogowego oraz lokalizacja zjazdu

Zofia Dziurna – działalność gospodarcza, zabytki, ochrona zdrowia

Parter pok. 1
tel. bezpośredni 18 52 182 15
tel. 18 27 500 70 wew. 115
e-mail: dzgospodarcza@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • ewidencja działalności gospodarczej
 • ewidencja obiektów usług turystycznych
 • zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 • podatek akcyzowy
 • uzgadnianie rozkładów jazdy linii komunikacyjnych
 • rejestr zabytków
 • ochrona zdrowia
 • obsługa Rady Społecznej SPGOZ w Maniowach
 • Karta Dużej Rodziny

Izabela Bańkosz – geodezja i gospodarka nieruchomościami

Parter pok. 9
tel. bezpośredni 18 52 182 09
tel. 18 27 500 70 wew. 109
e-mail: nieruchomosci.m@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • podział nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości
 • regulacja stanu prawnego nieruchomości
 • komunalizacja nieruchomości
 • zaliczanie dróg do kategorii dróg gminnych
 • zajęcie pasa drogowego
 • uzgadnianie trasy imprez na drogach publicznych
 • opłata adiacencka
 • scalanie gruntów

Natalia Stawiarska – gospodarka nieruchomościami

Parter pok. 10
tel. bezpośredni 18 52 182 10
tel. 18 27 500 70 wew. 110
e-mail: nstawiarska@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • dzierżawa, najem i użyczenie nieruchomości
 • sprzedaż, nabywanie i zamiana nieruchomości
 • wykonywanie prawa pierwokupu
 • trwały zarząd i użytkowanie wieczyste
 • obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi
 • gospodarka mieszkaniami komunalnymi i lokalami użytkowymi
 • uzgadnianie zasad korzystania z przystanków
 • ewidencja mienia gminnego
 • scalanie gruntów
 • opłata adiacencka

Halina Wojtaszek – środki unijne, wnioski

Parter, pok. 12
tel. bezpośredni 18 52 182 12
tel. 18 27 500 70 wew. 112
e-mail: pozabudzetowe@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej i środków pozabudżetowych,
 • udzielanie informacji na temat pozyskania środków.

Bartłomiej Czechowski – ochrona powietrza i zamówienia publiczne

Parter, pok. 5
tel. bezpośredni 18 52 182 05
tel. 18 27 500 70 wew. 105
e-mail: bartlomiej@ug.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • zamówienia publiczne
 • ochrona powietrza
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii
 • obsługa programu Czyste Powietrze

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 19 Kwi 20240 °
0.8 °C20 Kwi
0.2 °C21 Kwi
-2.4 °C22 Kwi
-2.0 °C23 Kwi

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia