Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Tomasz Bodziarczyk – kierownik GOPS

II piętro pok.27
tel. bezpośredni 18 52 182 27
tel.18 27 500 70 wew.127
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • nadzór pracy GOPS.

Sylwia Jachymiak – pracownik socjalny

Parter pok. 2
tel. bezpośredni 18 52 182 02
tel. 18 27 500 70 wew. 102
e-mail: sylwia.j@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej
 • udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • stypendia socjalne
 • współpraca z Bankiem Żywności
 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Izabela Hryc – pracownik socjalny

Parter pok. 2
tel. bezpośredni 18 52 182 02
tel. 18 27 500 70 wew. 102
e-mail: izabela.h@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej
 • piecza zastępcza
 • stypendia socjalne
 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Ewa Grzywnowicz – pracownik socjalny

Parter pok. 3
tel. bezpośredni 18 521 82 03
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: ewa.g@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • Przewodniczenie w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego
  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • sporządzanie wywiadów środowiskowych, niebieskich kart oraz prowadzenie pracy socjalnej
 • dodatek mieszkaniowy
 • stypendia socjalne
 • program „Posiłek w szkole i w domu”

Ewelina Bodziuch, Małgorzata Kałafut – referent

II piętro pok. 29
tel. bezpośredni 18 52 182 29
tel. 18 27 500 70 wew. 129
e-mail: ops.czorsztyn@pro.onet.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie rodzicielskie, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „BECIKOWE”)
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • Program „Rodzina 500+”,
 • Jednorazowe świadczenie „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • Program „Dobry start”,
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących świadczeń rodzinnych,
 • Wydawanie zaświadczeń „Czyste powietrze”.

Monika Ateba – asystent rodzinny

Parter pok. 3
tel. bezpośredni 18 52 182 03
tel. 18 27 500 70 wew. 103
e-mail: maniowy@gops.czorsztyn.pl

Zakres załatwianych spraw:

 • bezpośrednia praca z rodzicami,
 • bezpośrednia praca z dziećmi,
 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny.
 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 28 Maj 202316 °
18.8 °C29 Maj
16.1 °C30 Maj
14.5 °C31 Maj
17.5 °C01 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia