Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Zdobądź własny szczyt- nowe podejście do aktywizacji społeczno-zawodowej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem główny naszych działań będzie aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkałych w powiecie Nowotarskim, Sądeckim, Limanowskim, Suskim oraz ich otoczenia prowadząca do zwiększenia szans na ich zatrudnienie. Ilość uczestników ograniczona. REKRUTACJA już trwa. Udział w jest w 100% bezpłatny.

Dla kogo – trzeba spełniać min. 2 kryteria.

 • Osoby bezrobotne, bierne zawodowo lub niekatywne (nie studiujące, nie uczące się)
 • Osoby korzystające z pomocy MOPS,GOPS, OPS
 • Osoby korzystające z pomocy z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • Osoby z niepełnosprawnością orzeczoną
 • Osoby z rodzin wielodzietnych (3+),
 • Osoby dotknięte bezrobociem rodzinnym,
 • Osoby opiekujące się osobą zależną,
 • Osoby zagrożone wykluczeniem z powodu rewitalizacji obszarów zdegradowanych,
 • Osoby należące do mniejszości narodowej lub etnicznej, migranci lub osoby obcego pochodzenia
 • Osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań.

W ramach projektu oferujemy różnorodne i kompleksowe formy wsparcia, pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, jak:

 • Indywidualne spotkania z doradcą- budowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD),
 • Indywidualne i/lub grupowe spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym, pośrednikiem pracy, warsztaty aktywizacyjne, spotkania z trenerem zatrudnienia wspieranego, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 • Kursy/szkolenia zawodowe (podnoszące już posiadane kwalifikacje lub umożliwiające nabycie nowych kwalifikacji)- ukierunkowane na przyszły staż-pracę.
 • Wizyty u specjalistów (prawnika, wizażysty, lekarza, terapeuta, mediator),
 • Kurs komputerowy ECDL Base, z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Kurs nauki języka obcego z materiałami szkoleniowymi, po zakończeniu których uczestnik otrzymuje stypendium szkoleniowe (6,65 zł/godz. netto), certyfikat,
 • Staże zawodowe (3-4 mc) z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe 1700 zł, netto.

 

Dla uczestników możliwy jest:

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 3 i/lub osobą zależną podczas udziału w szkoleniach. (13zł/brutto za godzinę),
 • zwrot kosztów dojazdu dla osób, które będą dojeżdżać na zajęcia.

 

Informacje i szczegóły:

Rekruter: Krzysztof Sondej- 570 500 789, k.sondej@printstudio.com.pl

Doradcy: powiat nowotarski, suski: 570-400-793, 570-400-736

powiat limanowski, nowosądecki: 513-682-441

 

PLAKAT

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 10 Cze 202316 °
11.9 °C11 Cze
8.7 °C12 Cze
9.2 °C13 Cze
11.3 °C14 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia