Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn na rok szkolny 2016/2017

Tegoroczny nabór uwzględnia zmiany ustawy o systemie oświaty przyjęte dnia 28 grudnia 2015 r. przez Sejm. Są to:
1. obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci 6–letnie,
2. obowiązek szkolny od 7 roku życia,
3. prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia.

Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę kryteria określone w art. 20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole/oddział przedszkolny/inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, będą brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr IV/29/2015 Rady Gminy Czorsztyn w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Czorsztyn, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.

Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Terminy rekrutacji

Terminy określa Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 28.01.2016 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego/ innej formy wychowania przedszkolnego składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w terminie do 7 dni od rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

Wzór deklaracji dostępny jest w danym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.

Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Czorsztyn na rok szkolny 2016/2017

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale Nr XI/105/2015 Rady Gminy Czorsztyn z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnego do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Czorsztyn oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr 0050.156.2016 Wójta Gminy Czorsztyn z dnia 28.01.2016 r. w sprawie: ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Czorsztyn.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określi Małopolski Kurator Oświaty.

Wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum dostępny jest w danej szkole.

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdej szkole podstawowej lub gimnazjum.

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202418 °
13.8 °C23 Cze
11.4 °C24 Cze
9.7 °C25 Cze
12.2 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia