Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Zawiadomienie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

 

 

                                                                                               Kraków,   06 marca 2018 r.

   KR.RUZ.4211.58.2018.jn

 

Z A W I A D O M I E N I E

o zgromadzeniu materiału dowodowego

 

 Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód rzeki Dunajec, tj.:

1)    na piętrzenie i retencjonowanie wód rzeki Dunajec dla Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn-Niedzica i Sromowce Wyżne,

2)    na korzystanie z wód do celów energetycznych przez elektrownię szczytowo-pompową w Niedzicy
i elektrownię przepływową w Sromowcach,

a także o zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą dla Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica i Sromowce Wyżne, został zgromadzony materiał dowodowy.

 Akta sprawy znajdują się do wglądu w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pokój 338 (telefon: 12 6284338). Strona ma możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 Powyższy zakres wniosku obejmuje następujące nieruchomości gruntowe:

 Jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne, obręb Nr 7 NIEDZICA:   
4148/5, 4148/6, 4147/53, 4147/54;

 Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 3 KLUSZKOWCE                                 
2681/1, 2681/2, 2681/3, 2667/5, 2667/6, 266717, 2667/8, 2666/468, 2666/469;

 Jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne, obręb Nr 7 NIEDZICA:                                   
4160/19, 4147/37, 4147/12, 4147/41, 4147/11, 406, 4147/21, 4147/32, 4147/23, 4147/24, 4147/25, 4147/36, 4147/29, 4160/16, 4147/19, 4148/3, 4160/18, 4157, 4147/33, 4147/18,4147/45, 4147/27, 4147/38, 4147/28, 4160/20, 4147/35, 4378, 4147/30, 4147/39, 4160/17, 4147/26, 4147/42, 4147/31, 4464, 4463/6, 4407/1, 4148/5, 4463/3, 4463/7, 4463/4, 4463/5, 4147/47, 4147/48, 4407/4, 4407/3, 4147/56, 4147/57, 4147/50, 4433;

Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 4 MANIOWY                        
5888/206, 5888/194, 5888/51, 5888/119, 5888/209, 5888/109, 5888/75, 5888/92, 5888/176, 5888/186, 5888/188, 5888/70, 5888/210, 5888/107, 5888/21, 5888/115, 5888/198, 5888/196, 5888/111, 5888/216, 5888/138, 5888/146, 5888/35, 5888/202, 5888/48, 5888/156, 5888/200, 5888/147, 5888/129, 5888/72, 5888/163, 5888/143, 5888/125, 5888/190, 5888/211, 5888/36, 5888/193, 5888/32, 5888/139, 5888/41, 5888/162, 5888/53, 5888/203, 5888/122, 5888/50, 5888/43, 5888/63, 5888/158, 5888/64, 5888/223, 5888/151, 5888/217, 5888/201, 5888/199, 5888/100, 5888/195, 5888/99, 5888/67, 5888/31, 5888/40, 5888/187, 5888/222, 5888/73, 5888/69, 5888/159, 5888/124, 5888/220, 5888/171, 5888/208, 5888/94, 5888/133, 5888/173, 5888/118, 5888/49, 5888/55, 5888/54, 5888/192, 5888/152, 5888/131, 5888/137, 5888/212, 5888/183, 5888/164, 5888/37, 5888/117, 5888/68, 5888/34, 5888/145, 5888/123, 5888/26, 5888/161, 5888/215, 5888/197, 5888/168, 5888/33, 5888/108, 5888/172, 5888/178, 5888/52, 5888/126, 5888/135, 5888/182, 5888/56, 5888/91, 5888/150, 5888/128, 5888/167, 5888/185, 5888/110, 5888/96, 5888/144, 5888/213, 5888/140, 5888/132, 5888/136, 5888/142, 5888/184, 5888/170, 5888/221, 5888/154, 5888/45, 5888/165, 5888/127, 5888/169, 5888/42, 5888/38, 5888/157, 5888/76, 5888/89, 5888/77, 5888/47, 5888/155, 5888/179, 5888/116, 5888/46, 5888/207, 5888/218, 5888/134, 5888/59, 5888/57, 5888/71, 5888/148, 5888/181, 5888/39, 5888/141, 5888/166, 5888/28, 5888/90, 5888/44, 5888/153, 5888/65, 5888/58, 5888/214, 5888/180, 5888/114, 5888/204, 5888/219, 5888/160, 5888/130, 5888/189, 5888/74, 5888/205, 5888/149, 5888/93, 5888/177, 5888/191, 5888/27, 5888/66, 5888/206, 5888/4, 5888/5, 5888/35, 5888/10, 5888/9, 5888/6, 5888/8, 5888/7, 888/95;

 Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 3 KLUSZKOWCE:                                
2666/106, 2666/114, 2666/116, 2666/122, 2666/123, 2666/125, 2666/130, 2666/131, 2666/139, 2666/142, 2666/184, 2666/154, 2666/152, 2666/151, 2666/178, 2666/194, 2666/197, 2666/26, 2666/30, 2666/37, 2666/38, 2666/418, 2666/441, 2666/47, 2666/72, 2666/75, 2666/86, 2666/89, 2666/94, 2666/101, 2666/103, 2666/124, 2666/136, 2666/28, 2666/168, 2666/439, 2666/193, 2666/39, 2666/422, 2666/431, 2666/437, 2666/44, 2666/70, 2666/99, 2666/163, 2666/105, 2666/119, 2666/146, 2666/129, 2666/148, 2666/165, 2666/166, 2666/176, 2666/177, 2666/183, 2666/187, 2666/192, 2666/27, 2666/85, 2666/91, 2666/428, 2666/185, 2666/173, 2666/84, 2666/189, 2666/180, 2666/132, 2666/87, 2666/82, 2666/88, 2666/97, 2666/172, 2666/174, 2666/179, 2666/182, 2666/188, 2666/34, 2666/41, 2666/423, 2666/425, 2666/61, 2666/62, 2666/78 ,2666/79, 2666/137, 2666/98, 2666/29, 2666/153, 2666/51, 2666/169, 2666/107, 2666/127, 2666/144, 2666/155, 2666/156, 2666/158, 2666/53, 2666/133, 2666/160, 2666/68, 2666/420, 2666/443, 2666/417, 2666/128, 2666/415, 2666/90, 2666/111, 2666/445, 2666/48, 2666/170, 2666/45, 2666/81, 2666/181, 666/25, 2666/95, 2666/113, 2666/466, 2666/468, 2666/469, 2666/77, 2666/162, 2666/42, 2666/49, 666/149, 26661138, 2666/40, 2666/150, 2666/157, 2666/96, 2666/55, 2666/92, 2666/419, 2666/159, 2666/198, 2666/147, 2666/447, 2666/43, 2666/438, 2666/108, 2666/143, 2666/112, 2666/424, 2666/100, 2666/115, 2666/83, 2666/141, 2666/46, 2666/33, 2666/191, 2666/104, 2666/71, 2666/50, 2666/36, 2666/196, 2666/56, 2666/140, 2666/35, 2666/93, 2666/31, 2666/109, 2666/421, 2666/126, 2666/161, 2666/195, 2666/167, 2666/145, 2666/175, 2666/73, 2666/32, 2666/117, 2666/120,2666/102, 2666/74, 2666/118, 2666/135, 2666/186, 2666/190, 2666/69, 2666/52, 2666/63, 2666/164, 2666/110, 2666/134, 2666/171, 2666/76;

 Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 8 CZORSZTYN (1:2880):

452/68, 417, 483/5, 569/15, 59/13, 59/14, 569/4, , 569/14, 569/5, 527/127, 441/18, 452/67, 418/6, 418/3, 569/12, 569/13, 569/16, 569/17, 527/129, 483/3, 460/11, 527/107, 569/8, 441/20, 527/112, 418/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 452/66, 527/133, 453/10, 108/2, 569/6, 405/1;

 Jednostka Ewidencyjna Nowy Targ, obręb Nr 1 DĘBNO:

1987/109, 1987/119, 1987/176, 1987/106, 1987/85, 1987/87, 1987/101, 1987/206, 1987/76, 1987/102, 1987/103, 1987/205, 1993, 1987/111, 1987/152, 1987/204, 1987/79, 1987/97, 1987/163, 1988, 1987188, 1987/96, 1991, 1987/200, 1987/108, 1987/164, 1987/179, 1987/169, 1987/100, 1994, 1987/202, 1987/86, 1987/90, 1987/181, 1987/166, 1987/110, 1987/92, 1987/154, 1987/122, 1987/182, 1987/180, 1987/167, 1987/201, 1987/209, 1987/203, 1989, 1987/112, 1987/162, 1987/89, 1987/99, 1987/118, 1987/107, 1987/195, 1987/104, 1987/165, 1987/177, 1987/98, 1990, 1987/105, 1987/170, 1995, 1996, 1987/95, 1987/93, 1992, 1997, 1987/151, 1987/199, 1987/218, 1987/219, 1987/149, 1987/150, 1987/212, 1987/213, 1987/144, 1987/216, 1987/217, 1987/214, 1979/6, 1987/220, 1987/221, 1987/222, 1987/223, 1987/168;

 Jednostka Ewidencyjna Nowy Targ, obręb Nr 19 SZLEMBARK:

2167, 1626/98, 1626/113, 1626/112, 2165, 1626/85, 1626/114, 1626/86, 2168/2, 1626/111, 1626/119, 2168/1, 1626/115, 1626/100, 1626/116, 1626/84, 1626/36, 1626/34, 1626/25, 1626/35, 1626/104, 1626/30, 1626/31,1626/24;

 Jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne, obręb Nr 1 FALSZTYN:

1/4, 1/2, 1/3, 1/5;

 Jednostka ewidencyjna Łapsze Niżne, obręb Nr 2 FRYDMAN:

8960/49, 8960/183, 8960/61, 8960/104, 8960/16, 8960/46, 8960/98, 8960/170, 8960/25, 8960/35, 8960/100, 8960/163, 8960/175, 8960/21, 8960/90, 8960/151, 8960/157, 8960/29, 8960/174, 8960/50, 8960/24, 8960/17, 8960/173, 8960/105, 8960/99, 8960/114, 8960/131, 8960/153, 8960/166, 8960/38, 8960/44, 8960/34, 8960/185, 8960/36, 8960/168, 8960/102, 8960/57, 8960/160, 8960/169, 8960/172, 8960/177, 8960/27, 8960/107, 8960/13, 8960/28, 8960/42, 8960/159, 8960/96, 8960/182, 8960/92, 8960/164, 8960/65, 8960/74, 8960/15, 8960/106, 8960/39, 8960/30, 8960/52, 8960/43, 8960/122, 8960/53, 8960/162, 8960/93, 8960/66, 8960/64, 8960/133, 8960/51, 8960/149, 8960/181, 8960/187, 8960/45, 8960/186, 8960/143, 8960/56, 8960/135, 8960/48, 8960/26, 8960/91, 8960/184, 8960/127, 8960/63, 8960/176,8960/22, 8960/94, 8960/47, 8960/41, 8960/31, 8960/147, 8960/108, 8960/136, 8960/23, 8960/81, 8960/14, 8960/103, 8960/62, 8960/87, 8960/54, 8960/88, 8960/86, 8960/123, 8960/165, 8960/179, 8960/89, 8960/134, 8960/145, 8960/95, 8960/167, 8960/40, 8960/55, 8960/58, 8960/33, 8960/37,8960/111, 8960/126, 8960/180, 8960197, 8960/59, 8960/60, 8960/139, 8960/171, 8960/158, 8960/178, 8960/188, 8960/79, 8960/138, 8960/1, 8960/3, 8960/4, 8960/5, 8960/189, 8960/190, 8960/6, 8960/7, 8960/8, 8960/11, 8960/12, 8960/85, 8960/201, 8960/202 ,8960/193, 8960/194, 8960/195, 8960/167;

 Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 7 SROMOWCE WYŻNE:

3166/9. 3036/1. 3108/7. 3166/33. 3166/1. 3166/7. 3108/5. 3108/6. 28/5. 28/3. 28/10. 28/8. 28/12. 28/7. 28/6. 28/9. 28/11. 30/1. 30/2. 3032. 3033. 3034. 926/13. 3166/26. 3166/18. 3166/21. 111/2. 3166/13. 3134/21. 3166/29. . 3134/22. 3134/14. 3166/27. 3166/23. 3166/25. 28/15. 29. 92712. 3166/22. 927/3. 3134118. 28/14. 927/1. 3166/34. 3166/35. 3166/39. 3166/48. 3134/24. 3134/23. 3166/40. 3166/42;

 Jednostka ewidencyjna Czorsztyn, obręb Nr 5 MIZERNA:

832/4, 12/4, 12/7, 834/4, 4/8, 835/6, 4/9, 4/3, 4/11, 4/15, 4/6, 4/7, 10, ,833/4, 4/5, 9/5, 4/4, 11, 835/4.

 

 

Z up. DYREKTORA
Małgorzata  Owsiany

 

Otrzymują (za potwierdzeniem odbioru):

 1. Pełnomocnik ZEW Niedzica S.A. - Pan Jerzy Stypuła, adres do korespondencji: ZEW Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica,
 2. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A., ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica,
 3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Sączu, ul. Inwalidów Wojennych 14, 33-300 Nowy Sącz,
 4. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (štátny podnik), Radničné námestie č.8, 969 55 Banská Štiavnica,
 5. PHU „Jędruś” Anna Wojtaszek, ul. Krótka 6, 34-440 Czorsztyn,
 6. Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich na rzece Dunajec, ul. Kąty 14, 34-443 Sromowce Wyżne,
 7. Grzegorz Polak - PORT PIENIN, ul. Pienińska 1B, 34-460 Szczawnica,
 8. Sebastian Chowaniec – SEBATEKS, 34-472 Piekielnik 21A,
 9. Andrzej Dyrek - RAFTER TEAM, ul. Łemkowska 39/1, 34-460 Szczawnica,
 10. Piotr Sikora - Szkoła Kajakarstwa Górskiego i Raftingu "RETENDO", ul. Moszyńskiego 28, 30-698 Kraków,
 11. Kamil Zaród – FUNANDRACE, ul. Jana Pawła II 54, Szlachtowa,  34-460 Szczawnica,
 12. Paweł Sarna – RIVENT, ul. Nadbrzeżna 34, 33-300 Nowy Sącz,
 13. Janusz Zbigniew Zaziąbło – ALEXIA, ul. Lubań 4A, 34-450 Krościenko n/Dunajcem,
 14. Marcin Dziurny - FUN TIME, ul. Pod Brzegami 15, 34-443 Sromowce Niżne,
 15. Jakub Giżycki - X-TEAM SPORT, Rynek 12, 34-400 Nowy Targ,
 16. Maciej Gębali - BAGMA EXTREME, ul. Jana III Sobieskiego 35a,  34-450 Krościenko n/Dunajcem,
 17. Wojciech Smoleń - ADVENTURE-SKY, ul. Jana III Sobieskiego 5A, 34-450 Krościenko n/Dunajcem,
 18. Wojciech Kowalczyk - GÓRAL PONTON, ul. Kościelna 9, 34-443 Sromowce Niżne,
 19. Spółdzielnia Socjalna WW2, Os. Bór 24, 34-400 Nowy Targ,
 20. Rafał Nowobilski, Nowobilscy s.c., Grapa 1, 34-405 Białka Tatrzańska,
 21. Halina Nowobilska, Nowobilscy s.c., Grapa 1, 34-405 Białka Tatrzańska,
 22. Lucyna Wolska-Jandura, Żegluga i Turystyka s.c., Mizerna 96, 34-440 Czorsztyn,
 23. Tomasz Jandura, Żegluga i Turystyka s.c., Mizerna 96, 34-440 Czorsztyn,
 24. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – RUM w.m.,
 25. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – RPC   w.m.,
 26. RUZ a.a.

 

W celu zawiadomienia pozostałych Stron poprzez publiczne ogłoszenie, zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie przesłane e-puapem do następujących gmin:

 1. Gmina Czorsztyn, ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy – z prośbą o publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,
 2. Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ - z prośbą o publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,
 3. Gmina Łapsze Niżne, ul. Jana Pawła II 20, 34-442 Łapsze Niżne - z prośbą o publiczne ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie,

 

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 11 Cze 202313 °
5.8 °C12 Cze
5.3 °C13 Cze
6.3 °C14 Cze
7.3 °C15 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia