Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Program "Siła integracji" dla osób wykluczonych, bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem

Firma Consultor Sp. z o.o. rozpoczyna nabór do projektu „Siła integracji”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 150 osób (w tym 77 kobiet) wykluczonych społecznie (w tym dotknięte ubóstwem) i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych, niezatrudnionych, osób z niepełnosprawnościami, w tym 135 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z województwa małopolskiego z powiatów: miechowski, chrzanowski, nowotarski, brzeski, proszowicki, bocheński, m. Nowy Sącz, tarnowski, suski, limanowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, gorlicki., w tym osoby:

 1. bierne zawodowo,
 2. bezrobotne,
 3. bezrobotne zarejestrowane,
 4. długotrwale bezrobotne,
 5. korzystające z POPŻ
 6. mieszkające na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją.

 

Obligatoryjnie wszyscy Uczestnicy Projektu zostaną objęci wsparciem z zakresu:

 1. Profesjonalna identyfikacja indywidulanych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (4h/1os)
 2. Trening podstawowych kompetencji społecznych (10 grup x 15 osób/24h)
 3. Warsztaty – techniki aktywnego poszukiwania pracy ( 10 grup x 15 osób/16h)
 4. Indywidualne pośrednictwo pracy (6h/os)
 5. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe dla 120 osób, zgodne z wynikiem IPD
 6. Staże dla 120 osób x 3 miesiące
 7. Staże dla 30 osób x 4 miesiące
 8. Trener zatrudnienia wspieranego

 

W ramach projektu zapewniamy także:

 1. Stypendium szkoleniowe- 6.65 zł netto/h
 2. Stypendium stażowe- 1033,68 zł netto/miesięcznie
 3. Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
 4. Ciepły posiłek i poczęstunek
 5. Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia
 6. Zaświadczenia o ukończeniu stażu
 7. Badania lekarskie                                                  
 8. Ubezpieczenie NWW uczestników staży zawodowych

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do naszego biura projektu przy ulicy Mościckiego 12, 33-100 Tarnów, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 lub kontaktu pod numerem telefonu 519 323 391 oraz drogą mailową na adres: : a.gulip@consultor.pl.

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202420 °
14.9 °C23 Cze
13.5 °C24 Cze
10.3 °C25 Cze
12.4 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia