Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Konsultacje społeczne - aktualizacją Lokalnej Strategi Rozwoju (LSR)

W związku z możliwością ubiegania się o dodatkowe środki na realizację podejścia LEADER przedstawiamy propozycję zmian w naszej Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i poddajemy propozycję aktualizacji dokumentu pod konsultacje społeczne.

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia (LSR) dotyczy:

 1. 1. zwiększenia budżetu przeznaczonego na konkursy ogłaszane przez LGD w ramach poddziałania 19.2 o kwotę 409 000,00 euro z przeznaczeniem na:
 • rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury w ramach Przedsięwzięcia 1.1.1 Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD, dodatkowe środki w wysokości 100 000 euro,
 • promowanie obszaru w ramach Przedsięwzięcia 1.1.4 Spójne działania marketingowe na rzecz regionu, dodatkowe środki w wysokości 31 100 euro,
 • podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 150 000 euro,
 • rozwój działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 Rozwój działalności gospodarczej, dodatkowe środki w wysokości 127 900 euro,
 1. 2.      2. zwiększenia budżetu przeznaczonego na koszty bieżące bura LGD w ramach poddziałania 19.4 o kwotę 49 080 euro,
 2. 3. dostosowania wskaźników produktu i rezultatu do zwiększonego budżetu poszczególnych Przedsięwzięć,
 3. 4. przesunięcia realizacji Przedsięwzięcia 1.1.5. z lat 2019 – 2021 na lata 2022 – 2024
 4. 5. aktualizacji:
 • Procedury monitoringu i ewaluacji Załącznik nr 2 do Strategii,
 • Planu działania będącego Załącznikiem nr 3 do Strategii,
 • Budżetu LSR będącego Załącznikiem nr 4 do Strategii,


W poniższym linku można zapoznać się z proponowanymi zmianami - http://www.leadergorce-pieniny.pl/zwiekszenie-budzetu-i-wskaznikow-strategii-konsultacje-zmian-lsr.html

Jednocześnie prosimy, aby wszelkie uwagi nadsyłać mailem na adres: biuro@leadergorce-pieniny.pl lub złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia do dnia 22.06.2021 r. do godz. 10.00. Następnie proponowane zmiany LSR zostaną przekazane na Zarząd, który ostatecznie dokona ich zatwierdzenia bądź odrzucenia.

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202420 °
14.9 °C23 Cze
13.5 °C24 Cze
10.3 °C25 Cze
12.4 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia