Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Informacja nt. bieżących zasad funkcjonowania Urzędu Gminy.

I N F O R M A C J A

Informujemy, że w związku z obowiązującym  w Urzędzie Gminy Czorsztyn ograniczeniem bezpośredniej obsługi mieszkańców w budynku Urzędu, zalecamy, aby sprawy urzędowe były w tym czasie załatwiane z wykorzystaniem możliwości elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, telefonicznie, faksem, pocztą elektroniczną e-mail, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Bezpośrednio załatwiane są jedynie sprawy pilne, nie cierpiące zwłoki i inne wymagające bezpośredniego kontaktu, niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych, w szczególności w sprawach:

1)           rejestracji stanu cywilnego,

2)           ewidencji ludności i dowodów osobistych,

3)           ochrony środowiska, w tym dotyczące:

a)     decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

b)     decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.

4)           przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępniania przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczącym infrastruktury telekomunikacyjnej

a także:

5)           pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach

6)           świadczenia usług komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach.

 Wejście na teren budynku Urzędu Gminy jest możliwe pod następującymi warunkami:

1)           wymagane jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki czy przyłbicy, z wyjątkami wynikającymi z § 19 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

2)           przy wejściu do Urzędu należy zdezynfekować ręce,

3)           w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być więcej interesantów niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi, 
z wyłączeniem

a) dziecka do ukończenia 13. roku życia,

b) osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

c) osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie,

d) osoby wymagającej pomocy tłumacza,

e) innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów,

4)           w czasie poruszania się po budynku Urzędu Gminy należy przestrzegać bezpiecznej odległości 1,5 metra pomiędzy interesantami 
i pracownikami.

5)           ograniczyć do niezbędnego minimum czas pobytu w Urzędzie,

6)           ograniczyć rozmowy (w tym także używanie telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w Urzędzie.

W celu bezpośredniego załatwienia spraw zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikiem merytorycznym Urzędu, w celu umówienia się na konkretny termin i godzinę, korzystając z wykazu telefonów do kontaktu zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

 Konto bankowe 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103

Centrala Urzędu     18/27-500-70, 18/27-500-71, 18/27-509-82

USC i ewidencja ludności - wewn. 104

Gospodarka przestrzenne, ochrona środowiska, inwestycje - wewn. 107

Gospodarka nieruchomościami - wewn. 110

Drogi publiczne - wewn. 109

Podatki - wewn. 114

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach

Świadczenia rodzinne - wewn. 129

Pracownicy socjalni - wewn. 102, 103

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Maniowach

Usługi komunalne - wewn. 232

 

 

 

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 29 Maj 20239 °
9.6 °C30 Maj
9.9 °C31 Maj
10.1 °C01 Cze
11.0 °C02 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia