Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Informacja dotycząca szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych dla osób powyżej 70 roku życia

Na terenie Gminy Czorsztyn szczepienie przeciwko wirusowi COVID-19 odbywać się będzie w Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Maniowach w budynku przy ul. Gorczańska 6 w Maniowach.

Rejestracja pacjentów powyżej siedemdziesiątego roku życia, do w/w szczepień, odbywać się będzie od dnia 22 stycznia 2021 r., pod numerem telefonu 18 275 00 88.

Gmina Czorsztyn będzie organizować transport do punktu szczepień dla mieszkańców gminy:

 • będącymi osobami niepełnosprawnymi, tj. posiadającymi aktualne orzeczenie
  o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
 • osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego od miejsca zamieszkania punktu szczepień.

Zgłoszenia potrzeb transportowych przez uprawnionych mieszkańców gminy przyjmowane są pod numerem telefonu 18 275 00 70 w. 222, po uprzednim zarejestrowaniu się do szczepienia w punkcie szczepień i po uzyskaniu daty i godziny planowanego sczepienia

Na prośbę kierownika SP GOZ w Maniowach zaleca się, aby osoby udające się do szczepienia dysponowały listą przyjmowanych leków oraz informacją o alergiach na leki lub substancje chemiczne. Informacje te należy przedłożyć lekarzowi przeprowadzającemu szczepienie dla własnego bezpieczeństwa.

Informacje dotyczące szczepień dedykowanych dla kolejnych grup wiekowych lub zawodowych oraz gminnego transportu do punktów szczepień, będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej gminy.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „RODO” iż : 

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest  Gmina Czorsztyn, reprezentowana przez Wójta. Z Administratorem można kontaktować się pod adresem siedziby: ul. Gorczańska 3, 34-436 Maniowy oraz pod adresem e-mail: gmina@czorsztyn.pl.  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem    e-mail: iod@iods.pl. 

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub od Ośrodków Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do których zgłoszono się na szczepienie. 

IV. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji przez gminę transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – na podstawie zgody, wyrażonej w drodze jednoznacznej, potwierdzającej czynności (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi, a następnie przez okres 5 lat (okres związany z rozliczeniem przekazanych środków finansowych). 

VII. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi, wskazanej w punkcie IV. 

VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

4) usunięcia danych,

5) wycofania zgody na przetwarzanie danych,

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- na zasadach i warunkach wynikających z RODO.  

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

strzykawka na czarnym tle, u góry herb Gminy Czorsztyn

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 29 Maj 20239 °
9.6 °C30 Maj
9.9 °C31 Maj
10.1 °C01 Cze
11.0 °C02 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia