Zdjęcie w slajderze - Kładka rowerowo-piesza na DunajcuZdjęcie w slajderze - Trzy KoronyZdjęcie w slajderze - Jezioro CzorsztyńskieZdjęcie w slajderze - Rower na Górze WdżarZdjęcie w slajderze - Osada Turystyczna Zdjęcie w slajderze - Spływ kajakiem korytem rzeki DunajecZdjęcie w slajderze - Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorasztyńskiego Zdjęcie w slajderze - Tor saneczkowy na Górze Wdżar

Informacja dotycząca projektu Odnawialnych Źródeł Energii

Szanowni mieszkańcy Gminy Czorsztyn,

w związku z realizacją projektu parasolowego montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę oraz pomp ciepła) uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od Gminy Czorsztyn proces ten ulega wydłużeniu. Opóźnienie spowodowane jest głównie przedłużającą się procedurą przetargową. Otwarcie ofert na dostawę oraz montaż poszczególnych instalacji OZE nastąpiło w połowie stycznia 2020 r. Po tym fakcie Gmina Nowy Targ, jako Zamawiający niezwłocznie przystąpiła do wymaganych przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych działań zmierzających do wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Niestety działania te już na przełomie m-ca luty – marzec br. zostały zablokowane przez panująca na całym świecie pandemię i ogłoszonymi w związku z tym ograniczeniami w naszym kraju. Główną blokadą było zawieszenie postępowań przed Krajową Izba Odwoławczą (KIO), do której oferenci w przetargach składają odwołania od wyników postępowań przetargowych. W związku ze wstrzymaną procedurą odwoławczą dalszy bieg spraw został zawieszony do momentu wznowienia rozpraw przed KIO oraz ich rozstrzygnięcia. Końcem maja br. rozprawy te ruszyły i obecnie Zamawiający jest po rozpatrzeniu dwóch odwołań, które potwierdziły prawidłowość postępowania. Niestety procedura ta wydłużyła cały proces prawie o 4 miesiące. Na dzień dzisiejszy na rozpatrzenie czeka jeszcze jedno odwołanie, którego rozprawę przewiduje się w terminie ok. 2-3 tygodni. Nadmienić należy, że Gmina Nowy Targ, która jest głównym Zamawiającym robi wszystko, aby proces wyboru dostawców jak najszybciej zakończyć.

Przewidywany czas montażu urządzeń to okres jesienny tj. październik, listopad 2020 r. W wyniku powyżej opisanych okoliczności realizacja projektu przesunie się na 2021 r. Obecnie zakończenie realizacji projektu zostało przesunięte przez Urząd Marszałkowski w Krakowie na czerwiec 2021 r. i do tego czasu montaż wszelkich urządzeń musi zostać zakończony.

Z uwagi na powyższe prosimy o zrozumienie  oraz chwilę cierpliwości.

 

 • Przejdź do BIP
 • Przejdź do ePUAP
 • Przejdź do GISON
 • Przejdź do eUrząd

Urząd Gminy Czorsztyn

 • 34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3
 • (18) 275 00 70,
  (18) 275 00 71,
  (18) 275 09 82,
  fax: (18) 275 09 87 wew.177
 • gmina@czorsztyn.pl

Pogoda

Czorsztyn

Dziś 22 Cze 202418 °
13.8 °C23 Cze
11.4 °C24 Cze
9.7 °C25 Cze
12.2 °C26 Cze

Kalendarz wydarzeń

Zobacz wszystkie wydarzenia

Jakość powietrza

Ekointerwencja

Program Czyste Powietrze

Galeria

Przejdź do zakładki galeria

Fotowydarzenia

Przejdź do zakładki fotowydarzenia