Strona główna / Turystyka / Atrakcje turystyczne
2020-04-04     Benedykta, Izodory, Wacławy     "Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swego człowieczeństwa". George Orwell    
Atrakcje turystyczne na terenie GMINY CZORSZTYN

 
1. Turystyka lądowa:
- szlaki turystyczne Pieniny-Gorce
- trasy rowerowe (wypożyczalnie rowerów)
- turystyka konna/ (szlaki konne w Gorcach)
2. Turystyka wodna
RZEKA:
- spływ Przełomem Dunajca
- spływy kajakowe
- wędkarstwo
JEZIORO:
- kajaki
- jednostki żaglowe
- rowery wodne
- wypożyczalnie sprzętu
- surfingi
- wędkarstwo
- gondole
- statek BIAŁA DAMA, HARNAŚ, DUNAJEC
3. Turystyka zimowa:
- wyciągi narciarskie
- trasy biegowe
- kuligi
- wędkarstwo przeręblowe
4. Turystyka powietrzna:
- lotnie
- paralotnie
- loty widokowe
- Aeroklub Nowy Targ
- skoki spadochronowe
5. Pozostałe:
- imprezy sportowe i folklorystyczne
- ogniska z pieczeniem barana z udziałem kapeli góralskiej
- kuchnia regionalna
- i inne.

 


Z A P R A S Z A M Y    P R Z E Z     C A Ł Y    R O K

Spływ Przełomem Dunajca
czynny: od 1 kwietnia do 31 października z wyjątkiem święta Bożego Ciała
 

Spływ Dunajcem przez Przełom Pieniński na flisackiej tratwie to spotkanie z dziką niezmienioną od lat przyrodą , a zarazem najciekawszy sposób zwiedzania Pienińskiego Parku Narodowego. Wycieczka trwa w zależności od poziomu Dunajca i wyboru przystani końcowej od dwóch do trzech godzin. Czas spędzany na tratwie umilają flisacy opowieściami legend, baśni, a także wiadomościami o Pieninach. Tradycje Spływu Dunajcem z Turystami sięgają roku 1832.

Kasy biletowe czynne:

kwiecień                    : 9.00 - 16.00
maj – sierpień            : 8.30 - 17.00
wrzesień                   : 8.30 - 16.00
październik                : 9.00 - 15.00

Ceny biletów >>>
 
Istnieją dwie przystanie docelowe:

  a. Szczawnica - długość trasy ok. 18 km,
  czas trwania spływu - ok. 2 godz. 15 min
  b. Krościenko - długość trasy ok. 23 km,
  czas trwania spływu - ok. 2 godz. 45 min.

Bliższe informacje : tel. (18) 2629721  , fax (18) 2629793 
www.flisacy.com.pl  , e-mail: splyw@flisacy.com.pl


Ruiny zamku w Czorsztynie 


Zamek Czorsztyn najstarsza część zamku, co potwierdziły prace wykopaliskowe, pochodziła z II połowy XIII wieku. Za czasów Kazimierza Wielkiego zostały dobudowane mury obwodowe, a w XV wieku dolny zamek i brama, na której starosta czorsztyński – Jan Baranowski wzniósł wieżę, do dziś górującą nad zamkiem.

W przeszłości Zamek Czorsztyński, zlokalizowany przy szlaku kupieckim prowadzącym z Polski na Węgry, odgrywał bardzo istotne znaczenie dla gospodarki kraju. Traktem na Węgry podróżowali: Kazimierz Wielki, Ludwik Węgierski i Władysław Jagiełło. Na zamku rezydował między innymi rycerz Zawisza Czarny. Od XIV wieku zamek był siedzibą starostów czorsztyńskich. W połowie XVII wieku został zdobyty przez Kostkę Napierskiego. Po pożarze w 1795 roku zostały jedynie ruiny zamczyska, który dopiero teraz, za sprawą obecnego gospodarza czyli Pienińskiego Parku Narodowego, doczekał się intensywnych prac restauratorskich.
 
Do zwiedzania udostępnione są przyziemia Baszty Baranowskiego, zamku średniego
i górnego. Z tarasu widokowego roztacza się piękny widok na Jezioro Czorsztyńskie, zaporę, Tatry i rezerwat „Zielone Skałki”. Na wzgórzu zamkowym rosną liczne okazy pszonaka pienińskiego – rośliny występującej wyłącznie w Pieninach.
 

Zamek można zwiedzać:

od 1 października do 30 kwietnia w godz. 10.00 – 15.00 z wyjątkiem poniedziałków
od 1maja do 30 września w godz. 9.00 – 18.00 codziennie

Zamek jest nieczynny:

1 stycznia, 1 listopada, 25 i 26 grudnia oraz w Święta Wielkanocne

Ceny biletów >>>

Osoby zwolnione z opłat:

- dzieci w wieku do lat 7,
- osoby posiadające zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
- uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku,
- mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem,
- osoby udające się do miejsc kultu religijnego.

Grupy osób objęte 50% zniżką:

- uczniowie szkół i studenci,
- emeryci i renciści,
- osoby niepełnosprawne,
- żołnierze służby czynnej.


Zapora wodna Czorsztyn  - Niedzica - Sromowce Wyżne

Historia budowy sztucznego zbiornika Jeziora Czorsztyńskiego sięga początku
XX wieku. Gorącym orędownikiem budowy zapory w rejonie ustawicznie nękanym powodziami był wybitny specjalista i twórca podobnych obiektów w Szwajcarii, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej – Gabriel Narutowicz. Prace nad projektem zapory przyspieszyła powódź z 1934 roku, ale ostateczna decyzja o rozpoczęciu budowy zbiorników nastąpiła dopiero pod koniec lat sześćdziesiątych. Wiązała się z nią konieczność wybudowania nowych osiedli mieszkaniowych dla osób z terenów przewidzianych w planach zagospodarowania do wyburzenia, a także z budową dróg nad przyszłym zalewem.

W 1975 roku rozpoczęto budowę trzech zapór czołowych: głównej Czorsztyn -Niedzica, zapory Sromowce i zapory na potoku Niedziczanka. W 1994 roku oddano
do użytku zbiornik wyrównawczy tzw. Jezioro Sromowieckie w Sromowcach Wyżnych. Za zrządzenie losu można uznać datę zakończenia inwestycji w  lipcu 1997 roku – roku pamiętnej dla Polaków wielkiej powodzi. Wtedy też o celowości istnienia zapory na Dunajcu przekonali się wszyscy ci, którzy do tej pory sceptycznie odnosili się do tego pomysłu.
W czasie największej fali powodziowej zespół zbiorników przechwytywał około 60% wzburzonych wód, zapobiegając prawdziwej katastrofie.

Zapora główna Czorsztyn - Niedzica to największa w Polsce zapora ziemna
o wysokości 56 i długości 404 metry. Woda z Jeziora Czorsztyńskiego przepływa przez dwie sztolnie do usytuowanej poniżej zapory elektrowni wodnej, poruszając dwie turbiny. Ilość uwalnianej w ten sposób ekologicznie czystej energii szacowana jest na około 160 mln kWh rocznie. Po przejściu przez elektrownię woda uchodzi do Jeziora Sromowieckiego.

Budowa zapory wiązała się z niemałą ingerencją w środowisko naturalne. W trosce
o mieszkających tu przedstawicieli fauny powstała sztuczna Ptasia Wyspa, na której ptaki zakładają gniazda lęgowe. Nad Jeziorem Sromowieckim zamontowano bariery uniemożliwiające żabom wchodzenie na drogę, gdzie wcześniej masowo ginęły pod kołami samochodów. Po wschodniej stronie jeziora wybudowano dla nich Żabie Stawy - tam płazy składają skrzek. Trwają prace nad utworzeniem na skarpie zapory stanowiska dla najpiękniejszego z motyli pienińskich – niepylaka apollo. Dowodem na przyjazne współistnienie człowieka i przyrody są mieszkające w okolicach elektrowni, niezwykle rzadkie czarne bociany.

Możliwość oglądnięcia filmu o zaporze.

Bliższe informacje: www.zzw-niedzica.com.pl


Pieniński Park Narodowy

 

Pomysł utworzenia paku narodowego na terenie Pienin zrodził się z zachwytu dla niespotykanych walorów tej ziemi. 1 czerwca 1932 roku powstała jednostka organizacyjna pn. „Park Narodowy w Pieninach”, która wespół z powołanym w lipcu 1932 roku Słowackim Rezerwatem Przyrodniczym w Pieninach, utworzyła pierwszy w Europie pograniczny park narodowy.
Obecnie  Pieniński Park Narodowy obejmuje 2346,16 ha ziemi. Charakteryzuje go duża różnorodność biologiczna – wyodrębniono tu 12 naturalnych i 9 zastępczych zbiorowisk roślinnych. Spośród naturalnych ekosystemów na szczególną uwagę zasługują murawy naskalne – najczęstsze siedlisko pienińskich endemitów i reliktów, a także rzadkich roślin wysokogórskich i kserotermicznych. Jedyny w swoim rodzaju ekosystem naturalny stanowią reliktowe laski sosnowe z niskimi, przedziwnie powykręcanymi starymi drzewami rosnącymi na szczytach skał. Wśród ekosystemów zastępczych - czyli takich, które wykształciły się pod wpływem tradycyjnej gospodarki rolnej - szczególne miejsce zajmują łąki porośnięte storczykami.
Teren Pienińskiego Parku Narodowego udostępniany jest do zwiedzania, a także do prowadzenia prac badawczych. Około 25% powierzchni parku stanowią ścisłe rezerwaty przyrody, z których najładniejszymi są: Macelowa Góra, Masyw Trzech Koron, Dolina Pienińskiego Potoku. Na obszarach objętych ochroną ścisłą możliwa jest obserwacja naturalnego przebiegu procesów przyrodniczych. Zwiedzanie parku to doskonała okazja do bliskiego kontaktu z naturą, bezcenna lekcja biologii i szansa na zregenerowanie sił fizycznych i psychicznych.

Opłaty obowiązujące zwiedzających Pieniński Park Narodowy >>>

W Czorsztynie , Sromowcach Wyżnych – Kątach , Sromowcach Niżnych i Szczawnicy znajdują się przy wejściach do Parku pawilony wystawowe . W każdym z nich jest punkt informacyjny, czasowa wystawa, toaleta i pojemniki na śmieci – jedyne kosze na terenie Parku.

Bliższe informacje : tel. (18) 2625601  , fax (18) 2625603 www.pieninypn.pl  e-mail: biuro@pieninypn.pl


Góra Wdżar w Kluszkowcach


Stanowi centrum sportów zimowych. Zwolennicy jazdy na nartach spotykają się zimą na zboczach góry Wdżar wznoszącej się 767 m n.p.m. (stoki oświetlone, w razie potrzeby sztucznie naśnieżane, z krzesełkowym i orczykowymi wyciągami narciarskimi). Ciekawostką jest przeszłość góry - najpierw była wulkanem, od 1870 roku kamieniołomem andezytu, dziś jest doskonałym punktem widokowym na Jezioro Czorsztyńskie i okoliczne pasma górskie.

Latem można wyjechać na górę Wdżar wyciągiem krzesełkowym ( cennik>>> ).  Atrakcją jest zjazd torem saneczkowym typu roller coaster długość trasy 1000 m., średnie nachylenie zjazdu wynosi 12%, a różnica poziomów to 84 m /najdłuższy w Polsce/.

Godziny otwarcia >>>
Ciekawostką jest hodowla strusi i owiec.
 
 
Turystyka zimowa
 
Ośrodek narciarski Czorsztyn-Ski
Wyciągi talerzyk;

1. długość 680 róznica poziomów 150  przepustowośc 900 czas wyjazdu 3,45 długość trasy 850/1200
2. długość 460 róznica poziomów 70  przepustowośc 700 czas wyjazdu 4.50 długość trasy 500
3. długość 90 róznica poziomów 10  przepustowośc 500 czas wyjazdu 0.50 długość trasy 95

Wyciąg krzesełkowy 2-osobowy

długość 550 różnica poziomów 150  przepustowośc 1200 czas wyjazdu 4.50 długość trasy 850/1200

Trasy do narciarstwa biegowego od 1 do 6 km.

Bliższe informacje: www.czorsztyn-ski.com.pl


 
Rejsy po jeziorze czorsztyńskim  statkami „Biała Dama” i „Harnaś”
 
Rejsy odbywają się codziennie od maja do końca października od godz. 9.00  do zmierzchu
Dla grup zorganizowanych na 10 uczestników jeden opiekun pływa za darmo.
Ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe / na zamówienie / na statku „Harnaś”
Bliższe informacje: www.wolski.pl/dama


Rejsy po jeziorze czorsztyńskim  Gondolą

Rejsy stałe po jeziorze czorsztyńskim od maja do października
Rejsy na zamówienie – cena do negocjacji
Rejsy stałe miedzy zamkami
Rejsy od 9.00 do 18.00.
Bliższe informacje: www.rejs.net.pl

 
Przystanie żeglarskie z wypożyczalniami sprzętu pływającego w Czorsztynie , Mizernej, Kluszkowcach , Maniowach


Osada Turystyczna Czorsztyn w Kluszkowcach oś. Stylchyn 1

Muzeum – zagroda Krulczyka Zagroda z XIX, dziewiętnastowieczne obiekty uzdrowiskowe.
Godziny otwarcia w miarę potrzeb do uzgodnienia w recepcji.


Izba Regionalna w  Sromowcach Wyżnych

Godziny otwarcia w sezonie letnim: piątek , sobota i niedziela  od godziny 16 - 21  lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Stanisławą Krupa tel. (18) 2629796
W sezonie zimowym po wcześniejszym uzgodnieniu.


Wędkarstwo na Dunajcu i Jeziorze

Karty wędkarskie :
Kluszkowce – Maria Laskowska 2650212
Ul. Jakuba Bąka 7

Maniowy – Zajazd pod Hubą – Maria Niemiec 2750012


Wycieczki piesze w Pieniny i Gorce znakowanymi szlakami ze Sromowiec Niżnych, Sromowiec Wyżnych, Czorsztyna, Kluszkowiec

Przejście Graniczne w Sromowcach Niżnych i Sromowcach Wyżnych

Spacer lub przejazd rowerami drogą pienińską do Szczawnicy z widokami  na pasmo Pienin wraz z Przełomem Dunajca


Bacówki w Czorsztynie , Kluszkowcach , Sromowcach Wyżnych, Sromowcach Niżnych

Wypożyczalnie rowerów w Sromowcach Wyżnych, Sromowcach  Niżnych Czorsztynie i w Kluszkowcach


Pola namiotowe

Sromowce Niżne
ul. Szkolna   
OSP Stanisław Waradzyn 2629968


Zamek w Niedzicy

Muzeum czynne:
od 1 maja do 30 września codziennie od 9.00 do 19.00, ostatnie wejście o 18.30 (zamek, wozownia, spichlerz),
od 1 października do 30 kwietnia oprócz poniedziałków i dni świątecznych od 9.00 do 16.00, ostatnie wejście o 15.30 (zamek i wozownia).


Szlaki turystyczne w Gminie Czorsztyn:
 
 • czerwony: Przełęcz Knurowska - Runek - Lubań - dł. trasy 13 km. Suma różn. wznieś. 525 m. czas: 4h. powrót 3h30
 • czerwony: Luhań - Marszałek - Krościenko - dł. trasy l0 km. Suma różn. wznieś. 805 m. czas: 2h30. powrót 3h
 • czerwony: Krościenko- Dzwonkówka - dł. trasy 5,5 km. Suma różn. wznieś. 564 m. czas: 2h, powrót lh30
 • czerwony: Bukowina - Pawlikowski Wierch- Łapsze - Niedzica - dł. trasy 27 km. Suma różn. wznieś. 1290 m, czas: 6h. powrót 6h
 • czerwony: Niedzica - Sromowce Wyżne - Macelak - dł. trasy 8 km. Suma różn. wznieś. 490 m, czas: 2hl5 min., powrót 2 h
 • niebieski: Ochotnicy Dolna - Polana Muszyna - Lubań - dł. trasy 6 km. Suma różn. wznieś. 735 m, czas; 2h15 min , powrót lh45 min.
 • niebieski: Lubań - Przełęcz Snozka - dł. trasy 6 km. Suma różn. wznieś. 710 m, czas: lh45 min.. powrót 2hl5 min.
 • niebieski: Przełęcz Snozka - Macelak - Trzy Korony - dł. trasy 9,5 km. Suma różn. wznieś. 510 m. czas: 3h 15 min.. powrót 3 h
 • niebieski: Trzy Korony - Sokolica - Szczawnica - dł. trasy 6 km. Suma różn. wznieś. 980 m. czas: 3h. powrót 3h30min.
 • zielony:   Ochotnica Dolna - Polana Morgi - Lubań - dł. trasy 7 km. Suma różn. wznieś. 750 m. czas: 2h30 min.,powrót 2 h
 • zielony:   Lubań - Grywałd - dł. trasy 5.5 km. Suma różn. wznieś. 645 m, czas: 2hl5 min.. powrót 2h45 min
 • zielony:   Lubań - Makowica - Tylmanowa Rzeka - dł. trasy 6 km. Suma różn. wznieś. 825 m, czas: 2h. powrót 3h
 • zielony:   Tylmanowa Rzeka - Jaworzynka - dł. trasy 5.5 km. Suma różn. wznieś. 541 m. czas: lh45 min.. powrót lh15 min.
 • zielony:   Krościenko - Czertezik - dł. trasy 3 km. Suma różn. wznieś. 352 m. czas:prz. l h 15 min. powrót 1h
 • zielony:   Sromowce - Przeł. pod Ostrym Wierchem - dł. trasy 3 km. Suma różn. wznieś. 370 m. czas: l h, powrót 45 min
 • żółty:   Sromowce Niżne  - Przeł. Szopka - Krościenko Niżne - dł. trasy 5 km. Suma różn. wznieś. 670 m. czas: 2h 5 i min., powrót 2h 15 min.
   


Polana Sosny – naprzeciw Sromowiec Wyżnych po drugiej stronie Dunajca
 
Trzy wyciągi narciarskie i siedem tras stoki oświetlone sztucznie naśnieżane i przygotowane ratrakiem:

Wyciągi:
1. długość –366m różnica poziomów – 96m
2. długość – 80m różnica poziomów – 25m
3. długość –300m różnica poziomów – 78m

Trasy:
1. długość 500m średnie nachylenie 19,5%
2. długość 600m średnie nachylenie 16%
3. długość 700m średnie nachylenie 14%
4. długość 180m średnie nachylenie 9%
5. długość 400m średnie nachylenie 16%
6. długość 800m średnie nachylenie 10%
7. długość 700m średnie nachylenie 13%

Ponadto: licencjonowana szkoła narciarska, wypożyczalnia nart i desek snowbordowych, bezpłatny parking, mała gastronomia oraz stylowa restauracja, a także miejsca noclegowe
Informacja tel. (18) 2629403 lub www.niedzica.pl
 


W przypadku pytań proszę o kontakt (18) 2750070
 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska