Copyright 2002-2020 Interaktywna Polska Fri, 21 Feb 2020 14:16:04 EDT rssnews http://archiwalna.czorsztyn.pl http://archiwalna.czorsztyn.pl pl-pl INFORMACJA O ZMIANACH W PODATKACH OD 2016 r. http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5414/161051/INFORMACJA_O_ZMIANACH_W_PODATKACH_OD_2016_r.html Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czorsztyn http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/117822/Gospodarka_odpadami_komunalnymi_na_terenie_Gminy_Czorsztyn.html Punkt informacyjny o funduszach europejskich http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/20965/Punkt_informacyjny_o_funduszach_europejskich.html Grypa A/H1N1-zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/15272/Grypa_A/H1N1-zalecenia_Glownego_Inspektora_Sanitarnego.html Zastrzeganie utraconych dokumentów tożsamości http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/11657/Zastrzeganie_utraconych_dokumentow_tozsamosci.html System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został utworzony dla ochrony os&oacute;b, kt&oacute;re utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne) oraz ochrony depozyt&oacute;w bankowych takich os&oacute;b. Ogranicza możliwości p&oacute;źniejszego wykorzystania utraconych dokument&oacute;w do cel&oacute;w przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, kt&oacute;ra dokumenty utraciła. Apel o zaniechanie wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/11489/Apel_o_zaniechanie_wypalania_suchych_traw_i_pozostalosci_roslinnych.html Opr&oacute;cz zagrożeniu pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie r&oacute;wnowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunk&oacute;w roślin trawiastych i zielnych. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptak&oacute;w. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy. Zakł&oacute;cone zostaje zatem życie mikrobiologiczne gleby. ŚMIERCIONOŚNE GAZY Z KOMINÓW http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5414/8693/SMIERCIONOSNE_GAZY_Z_KOMINOW.html <img src="http://img.iap.pl/s/143/8115/Wiadomosci/5414/8693_Ekologia_smieci_dym.PNG" align="left" vspace="5" hspace="5"/>W okresie zimowym następuje w atmosferze większe nagromadzenie trucizn wzmocnione emisją trujących gazów z naszych domów. Wielu mieszkańców wsi spala w swoich piecach tworzywa sztuczne nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące gazy, których wdychanie powoduje działanie rakotwórcze, osłabienie odporności na choroby, może powodować także uszkodzenia płodu, działanie mutagenne, intensywne alergie i wiele innych dolegliwości. Największe szkody gazy te powodują w organizmach dzieci. Niektóre choroby pojawiają się nawet po wielu latach. GMINNY PUNKT KONSULTACYJNY UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY http://archiwalna.czorsztyn.pl/pl/5413/8546/GMINNY_PUNKT_KONSULTACYJNY_UZALEZNIEN_I_PRZEMOCY.html