Strona główna / Ochotnicza Straż Pożarna
2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

 

OSP

Naczelnik

Prezes

Oddział Gminny Związku OSP RP

Krzysztof Regiec

Tadeusz Firek

Czorsztyn

Rafał Knurowski

Andrzej Wojtaszek

Huba

Paweł Janczak

Krzysztof Gołdyn

Maniowy

Kazimierz Janczy

Franciszek Jarząbek

Mizerna

Andrzej Sas

Mieczysław Marek

Kluszkowce

Zdzisław Janczak

Stanisław Jandura

Sromowce Niżne

Krzysztof Regiec

Bronisław Regiec

Sromowce Wyżne

Jacek Górecki

Antoni Pierwoła


 Wydarzenia

 

 q       80 - lecie OSP w Sromowcach Wyżnych 

Strażacy oraz zaproszeni goście w niedzielę 9 września 2007 roku świętowali 80 lat istnienia OSP w Sromowcach Wyżnych. 

Program uroczystości był następujący: 

1.      zbiórka pododdziałów przed remizą,

2.      msza święta w kościele parafialnym,

3.      uroczysty apel:

q         złożenie meldunków,

q         podniesienie flagi państwowej na maszt,

q         przywitanie zaproszonych gości,

q         krótka historia OSP w Sromowcach Wyżnych,

q         wręczenie odznaczeń,

q         okolicznościowe przemówienia,

4.      obiad w remizie OSP,

5.      zabawa taneczna. 

Jednostka straży odznaczona została przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa.

W.P.
 

q       50 - lecie OSP w Mizernej 

W niedzielę 30 września 2007 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Mizernej obchodziła jubileusz 50-lecia powstania. 

Program uroczystości: 

14.30 – Zbiórka pododdziałów OSP (plac przy remizie)

15.00 – Msza święta

16.00 – Raport i przegląd pododdziałów na placu remizy

q         podniesienie flagi na maszt,

q         otwarcie uroczystości,

q         okolicznościowe przemówienia,

q         defilada pododdziałów OSP,

q         część artystyczna,

q         zamknięcie uroczystości, wspólny posiłek.

19.00 – Zabawa taneczna

       
Uroczystą mszę świętą rozpoczynającą obchody koncelebrowali: ks. Mieczysław Zoń, ks. Tadeusz Dybeł i przybyły z zagranicy na tę uroczystość, pochodzący z Mizernej, ks. Wojciech Węgrzyniak.
       
W części oficjalnej brali udział: wójt Gminy Czorsztyn-Waldemar Wojtaszek, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w NowymTargu-Janusz Barnaś, radni, poczty sztandarowe i mieszkańcy.
    
Zasłużeni strażacy zostali uhonorowani medalami, odznakami i statuetkami. 

W.P.

q       Gminne manewry strażackie w Sromowcach Niżnych „Jesień 2007” 

         W dniu 14 października 2007 r. w miejscowości Sromowce Niżne odbyły drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie tzw. manewry strażackie. Pododdziały siedmiu gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wykonywały zadania według planu ćwiczeń, które opracował Komendant Gminny – dh. Krzysztof Regiec. A sam przebieg ćwiczeń obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.
       
Krótki opis ćwiczenia
Po przyjeździe wszystkich siedmiu pododdziałów strażackich na plac koło miejscowego kościoła, odbyła się zbiórka wszystkich strażaków – uczestników ćwiczenia. W czasie zbiórki komendant gminny - dh. Krzysztof Regiec przedstawił pododdziałom założenia ćwiczenia.
Założenia ćwiczenia: „na placu gastronomiczno-handlowym koło starej przystani flisackiej pali się duża frytkownica z nagrzanym olejem roślinnym. Należy ugasić pożar, używając do tego celu motopomp pływających „Niagara” i prądownic do wytwarzania strumienia rozbryzgowego. Punkt czerpania wody – rzeka Dunajec”.
       
Następnie Komendant gminny przekazał Wójtowi Gminy Czorsztyn – Panu Waldemarowi Wojtaszkowi meldunek o gotowości pododdziałów do ćwiczeń. Po czym pododdziały kolejno w ustalonym porządku i w odstępach czasowych wyruszały swoimi samochodami strażackimi na sygnałach świetlnych i dźwiękowych do miejsca zagrożenia i przystępowały do wykonywania swoich zadań, zgodnie z założeniami ćwiczenia. W czasie wykonywania ćwiczenia, dowódcy pododdziałów komunikowali się z Komendantem gminnym i pomiędzy sobą za pomocą mikrofalówek nastawionych na odpowiedni kanał częstotliwości. Ćwiczenie to miało również za zadanie sprawdzić łączność i sprawność tych urządzeń.
        
Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się kolejna zbiórka, na której Komendant Gminny podsumował przebieg ćwiczenia i ocenił wykonanie zadań przez wszystkie pododdziały na ocenę dobrą. Również i Wójt Gminy P. Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Gminnego dh. Tadeusz Firek w swoich krótkich wystąpieniach, pozytywnie ocenili przebieg ćwiczenia i podziękowali strażakom za udział w ćwiczeniach. Podczas tej zbiórki, przekazano komendantom jednostek OSP, najistotniejsze informacje związane z bieżącą działalnością jednostek OSP. Na zakończenie komendant Gminny złożył Wójtowi Gminy drugi meldunek o zakończeniu ćwiczeń.
        
Po zakończeniu manewrów, gdy używany w ćwiczeniach sprzęt strażacki został już ułożony w samochodach strażackich, strażacy – uczestnicy ćwiczeń udali się na miejsce, gdzie wydano im ciepły posiłek – tradycyjną grochówkę. 

M.N.

 Gminne Manewry OSP Jesień 2007 r. - pokaz slajdów


q       Gminne manewry strażackie „Wiosna 2008” 

Założenia ćwiczenia opracowane przez Komendanta Gminnego dh. Krzysztofa Regieca: „płonie Stacja Paliw „Sinmar”. Bezpośrednio do gaszenia pożaru zostają skierowane dwie jednostki: pododdział OSP z Maniów, który ma za zadanie rozwinąć 3 linie gaśnicze i zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej z Nowego Targu, który rozwija 2 linie gaśnicze. Woda do samochodów pożarniczych ww. jednostek jest dowożona przez samochody pożarnicze OSP Czorsztyn, OSP Kluszkowce, OSP Sromowce Wyżne i OSP Sromowce Niżne. Samochody dowożące są napełniane wodą z pobliskiego potoku motopompami obsługiwanymi przez OSP Huba i OSP Mizerna.  W ostatnią niedzielę maja w Maniowach przeprowadzono gminne ćwiczenia strażackie „Wiosna 2008”. W ćwiczeniach udział wzięły: pododdziały Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Czorsztyn oraz zastęp jednostki ratowniczo-gaśniczej z Nowego Targu, którym dowodzi kpt. Jacek Fit.

Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się zbiórka pododdziałów, na której podsumowano przebieg ćwiczenia. Ćwiczenia wykazały plusy i minusy uczestników ćwiczeń. Przebieg ćwiczeń obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.

Po zakończeniu manewrów, strażacy przejechali do miejsca, gdzie wydano im kiełbaskę z rożna i napoje.  

M.N. Maniowy, 26.05.2008 r.

Gminne manewry strażackie „Wiosna 2008” - pokaz slajdów


 
q       Gminne zawody sportowo - pożarnicze - 2008
 
13 lipca 2008 r. na boisku sportowym w Sromowcach Wyżnych przeprowadzono gminne zawody sportowo – pożarnicze, W zawodach udział wzięło siedem reprezentacji (drużyn) OSP z terenu gminy Czorsztyn i poza konkursem drużyna słowacka ze Spisskiej Starej Vsi. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50 metrów z przeszkodami i ćwiczenia bojowe.

 
Klasyfikacja generalna zawodów ustalona została na podstawie sumy wyników z tych dwóch konkurenci uzyskanych przez poszczególne drużyny. Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu.
W obydwóch konkurencjach zwyciężyła drużyna OSP Maniowy, która o sekundy była lepsza od drużyny OSP Sromowce Niżne.  
Na zakończenie zawodów, Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn wręczył dowódcom drużyn pamiątkowe puchary. Po  zakończeniu zawodów, strażacy – uczestnicy zawodów udali się do pobliskiej remizy OSP, gdzie został wydany im ciepły posiłek i napoje.   
 
WYNIKI ZAWODÓW:
 
SZTAFETA POŻARNICZA 7 X 50 METRÓW Z PRZESZKODAMI
 
 
 
1 miejsce
OSP MANIOWY
61 pkt
2 miejsce
OSP SROMOWCE NIŻNE
62 pkt
3 miejsce
OSP MIZERNA
67 pkt
 
OSP SROMOWCE WYŻNE
67 pkt
5 miejsce
OSP CZORSZTYN
68 pkt
6 miejsce
OSP HUBA
69 pkt
7 miejsce
OSP KLUSZKOWCE
88 pkt
 
 
 
ĆWICZENIA BOJOWE
 
 
 
 
 
1 miejsce
OSP MANIOWY
48 pkt
2 miejsce
OSP SROMOWCE NIŻNE
50 pkt
3 miejsce
OSP MIZERNA
64 pkt
4 miejsce
OSP SROMOWCE WYŻNE
69 pkt
5 miejsce
OSP KLUSZKOWCE
82 pkt
6 miejsce
OSP HUBA
89 pkt
7 miejsce
OSP CZORSZTYN
93 pkt
M.N.

 
q       75 LAT OSP CZORSZTYN
 
W dniu 21 września odbyły się uroczystości obchodów 75-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czorsztynie. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej. Nabożeństwo odprawił ks. abp Józef Wesołowski w asyście ks. proboszcza Tadeusza Dybły. Na obchody przybyli zaproszeni goście i delegacje OSP z pocztami sztandarowymi.
Podczas uroczystości odznaczenia „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: złote – Jan Knurowski, Jan Klimczak; srebrne – Stanisław Tomaśko, Maria Kurpiel, Rafał Knurowski, Stanisław Bochniak; brązowe – Stanisław Milaniak, Paweł Bochniak, Marcin Dębski, Arkadiusz Kawalec, Jan Pierwoła.
 
Natomiast odznaki „Wzorowy Strażak” otrzymali: Łukasz Kowalczyk, Krzysztof Gorlicki, Bartłomiej Wojtaszek, Sebastian Węgrzyniak, Mateusz Węgrzyniak, Szymon Wojtaszek.
 
 
Program uroczystości był następujący:
 
12.30 – Zbiórka pododdziałów OSP na placu Remizy w Czorsztynie,
13.30 – Msza Św. w kościele p.w. Matki Boskiej Fatimskiej,
14.00 – Raport i przegląd pododdziałów na placu Remizy,
  • podniesienie flagi na maszt,
  • otwarcie uroczystości,
  • wystąpienie Prezesa OSP,
  • wystąpienie zaproszonych gości,
  • wręczenie odznaczeń,
  • defilada pododdziałów OSP,koncert orkiestry dętej,
  • zamknięcie uroczystości, wpisywanie się do księgi pamiątkowej i wspólny posiłek,
    Zabawa taneczna.
W.P.

 
q       Gminne manewry strażackie „Jesień 2008”

19 października w Kluszkowcach zorganizowano drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie pn. „Jesień 2008”. Przeprowadzone zostały zgodnie z założeniem opracowanym przez Komendanta Gminnego – dh. Krzysztofa Regieca.
Na godz. 13,45 zaplanowano zjazd wszystkich pododdziałów OSP z terenu gminy Czorsztyn na wyznaczone miejsce (droga przy wale nad zatoczką jeziora Czorsztyńskiego). Po czym Komendant Gminny wspólnie z dowódcami poszczególnych pododdziałów udają się samochodem do rejonu gdzie odbędą się manewry celem wyznaczenia stanowisk działania poszczególnych pododdziałów. Po powrocie, komendant Gminny zarządza zbiórkę wszystkich pododdziałów i przekazuje meldunek Wójtowi Gminy Czorsztyn – Panu Waldemarowi Wojtaszkowi o gotowości pododdziałów do ćwiczeń. Następnie komendant przedstawia strażakom przebieg ćwiczenia:
płonie budynek w okolicach stacji narciarskiej Czorsztyn-Ski. Pierwsza do akcji gaszenia pożaru, wyjeżdża pododdział z Kluszkowiec. Do gaszenia pożaru wykorzystuje wodę ze zbiornika w samochodzie pożarniczym. Do akcji włączają się następne pododdziały z: Czorsztyna, Maniów i Sromowiec Wyżnych, które kolejno rozwijają linię gaśniczą do przesyłania wody dla jednostki z Kluszkowiec. Wykorzystują wodę ze swoich zbiorników, używając do tego celu autopompy w swoich samochodach. Następnie do akcji dołączają jednostki z Huby, Mizernej i Sromowiec Niżnych, których samochody pożarnicze (Żuki) nie posiadają zbiorników z wodą i organizują punkty czerpania wody na potoku Kluszkowianka (do tego celu używają zastawek) oraz rozwijają węże gaśnicze do podłączenia się z samochodem ostatniej jednostki w szeregu używającej autopompy. Po zbudowaniu całej linii gaśniczej, którą dostarczana jest woda z potoku dla pododdziału uczestniczącego bezpośrednio w gaszeniu pożaru, następuje przegląd kolejno poszczególnych stanowisk, celem sprawdzenia sprzętu użytego podczas ćwiczeń. Na zakończenie treningu, dowódcy pododdziałów dostają polecenie, aby napełnić zbiorniki z wodą w swoich samochodach (wymóg konieczny po każdych ćwiczeniach!!).
Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się kolejna zbiórka pododdziałów, na której podsumowano ćwiczenia, które obserwowali: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.
Po zakończeniu manewrów, strażacy przejechali do miejsca, gdzie został wydany im ciepły posiłek.   

Gminne manewry jednostek OSP maj 2009 


q       Gminne zawody sportowo - pożarnicze 2009

19 lipca 2009 r. na boisku sportowym w Sromowcach Niżnych odbyły się Gminne zawody sportowo - pożarnicze. W zawodach udział wzięło sześć jednostek OSP z terenu gminy Czorsztyn.
Po przeprowadzeniu losowania numerów startowych, strażacy poszczególnych jednostek OSP wzięli udział w sztafecie pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami. Najszybciej tor przeszkód pokonali strażacy z Maniów i ze Sromowiec Niżnych (identyczny czas). W ćwiczeniach bojowych - drugiej konkurencji zawodów, historia się powtórzyła. Ponownie najlepsze czasy uzyskały dwie jednostki, tj. OSP Maniowy i OSP Sromowce Niżne. Po podsumowaniu wyników obydwóch konkurencji, w klasyfikacji generalnej równorzędne pierwsze miejsce przypadło exequo strażakom z jednostek z Maniów i ze Sromowiec Niżnych (pierwszy raz tego rodzaju zdarzył się tego typu przypadek). Organizator zawodów na tego rodzaju sytuacje nie był przygotowany, nie przygotował dwóch pucharów za I miejsca. Na szczęście strażacy to zgrany kolektyw i sami zaproponowali „salomonowe rozwiązanie”, aby Puchar z napisem I miejsce wręczyć jednostce przyjezdnej (jednostka OSP Sromowce Niżne była gospodarzem tych zawodów).
Na zakończenie zawodów, Waldemar Wojtaszek - Wójt Gminy Czorsztyn wręczył wszystkim dowódcom drużyn pamiątkowe puchary. Po zakończeniu zawodów, strażakom – uczestnikom zawodów został podany ciepły posiłek
Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska, powołana przez Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Targu.
 
WYNIKI ZAWODÓW:

SZTAFETA POŻARNICZA 7 X 50 METRÓW Z PRZESZKODAMI:
1 miejsce                    OSP MANIOWY - 62 pkt
                                      OSP SROMOWCE NIŻNE - 62 pkt
3 miejsce                    OSP SROMOWCE WYŻNE - 66 pkt
4 miejsce                    OSP HUBA - 68 pkt
5 miejsce                    OSP KLUSZKOWCE - 69 pkt
6 miejsce                    OSP MIZERNA - 76 pkt
 
 
ĆWICZENIA BOJOWE:
1 miejsce                    OSP MANIOWY - 51 pkt
                                     OSP SROMOWCE NIŻNE - 51 pkt
3 miejsce                    OSP SROMOWCE WYŻNE - 54 pkt
4 miejsce                    OSP HUBA - 60 pkt
5 miejsce                    OSP MIZERNA - 67 pkt
6 miejsce                    OSP KLUSZKOWCE - dyskw.
 
KLASYFIKACJA GENERALNA ZAWODÓW:
1 miejsce                    OSP MANIOWY - 113 pkt
                                      OSP SROMOWCE NIŻNE - 113 pkt
3 miejsce                    OSP SROMOWCE WYŻNE - 120 pkt
4 miejsce                    OSP HUBA - 128 pkt
5 miejsce                    OSP MIZERNA - 143 pkt
6 miejsce                    OSP KLUSZKOWCE

M.N.

 Gminne zawody sportowo-pożarnicze 2009  


q       Gminne manewry strażackie „Jesień 2009”

               W dniu 25 października 2009 roku na obiekcie schroniska Trzy Korony w Sromowcach Niżnych przeprowadzono drugie w tym roku gminne ćwiczenia strażackie pn. „Jesień 2009”. W ćwiczeniach udział wzięło 9 gminnych zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, tj. po dwa zastępy z OSP: Maniowy, Sromowce Niżne i Sromowce Wyżne oraz po jednym zastępie z OSP: Czorsztyn, Kluszkowce i Mizerna. Założeniem ćwiczeń: współpraca Ochotniczych Straży Pożarnych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym i Pogotowiem Ratunkowym (temat 1) oraz gaszenie pożaru połączone z ewakuacją w obiektach użyteczności publicznej.
Ćwiczenia poprzedził rekonesans po obiekcie schroniska, w trakcie którego ćwiczący zapoznali się z charakterystyką obiektu. Następnie odbyło się szkolenie na temat współpracy OSP z LPR a następnie ćwiczenia gaszenia pożaru według planu, opracowanego przez Komendanta Gminnego dh. Krzysztofa Regieca: „w pokoju na II piętrze schroniska powstał pożar, który rozprzeszczenił się na całą kondygnację”. Zadaniem ćwiczących było ewakuowanie osób przebywających w budynku oraz ugaszenie pożaru”.
Przebieg ćwiczenia: zbiórka pododdziałów na parkingu koło kościoła, na której Komendant Gminny, najpierw przedstawił ćwiczącym zasady współpracy pomiędzy OSP a LPR i PR. Uczestnicy ćwiczeń zostali zapoznani z rodzajami statków powietrznych (Mi 2 Plus, Augusta, Sokół), znakami umownymi dotyczącymi lądowania, podejmowania osób poszkodowanych i zasady współpracy prowadzenia łączności radiowej. Po tej prelekcji komendant Gminny omówił założenia dotyczących ćwiczeń praktycznych a następnie polecił wykonanie zadania. Zastępy kolejno w pewnych odstępach czasu wyruszyły do akcji. Strażacy z OSP Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne udali się bezpośrednio do schroniska, celem przeprowadzenia ewakuacji osób uwięzionych w budynku. Pozostałe zastępy, przystąpiły do budowy punktów czerpania wody i linii zasilających z potoków Gorczański i Sobczański. Do przepompowywania wody z tych potoków użyto motopomp Tohatsu i Niagara będących na wyposażeniu OSP Sromowce Wyżne i Sromowce Niżne oraz autopomp średnich i ciężkich samochodów.
Ćwiczenia wykonano zgodnie z założeniem. Na zakończenie manewrów odbyła się druga zbiórka pododdziałów, na której rozjemcy i obserwatorzy ocenili przebieg ćwiczeń. Pomimo znacznej różnicy poziomów między punktem czerpania wody a schroniskiem, dostarczanie wody odbywało się bez przeszkód, co świadczy o dobrym przygotowaniu ludzi i sprzętu.Obserwatorami ćwiczeń byli: Wójt Gminy Czorsztyn – Pan Waldemar Wojtaszek i Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Czorsztynie – dh. Tadeusz Firek.
               Strażacy dziękują kierownictwu i personelowi schroniska za pomoc w przeprowadzeniu ćwiczeń a schroniska za wyrozumiałość za zakłócenie odpoczynku.

 Wyk. K.R i M.N.

Gminne manewry strażackie „Jesień 2009”


 q       Sprzęt łączności radiowej

Dzięki uprzejmości Dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku, Gmina Czorsztyn otrzymała od PPN sprzęt łączności radiowej o wartości 53 473 złotych. Sprzęt został rozdysponowany według potrzeb na poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, następująco:

Lp.
Jednostka
Sprzęt przekazany
1.
OSP Czorsztyn
1 radiotelefon przenośny Motorola GP 300
2.
OSP Huba
1 radiotelefon przenośny Motorola GP 300
3.
OSP Kluszkowce
1 radiotelefon przenośny Motorola GP 360
4.
OSP Maniowy
2 radiotelefony przenośne Motorola GP 360,
2 radiostacje przewoźne
5.
OSP Mizerna
1 radiotelefon przenośny Motorola GP 360
6.
OSP Sromowce Niżne
3 radiotelefony przenośne Motorola GP 360,
1 radiostacja przewoźna
7.
OSP Sromowce Wyżne
1 radiotelefon przenośny Motorola GP 360
 
Urząd Gminy Czorsztyn zlecił specjalistycznej firmie sprawdzenie stanu technicznego radiotelefonów przejętych z Pienińskiego Parku Narodowego i doprowadzenie ich do używalności przez Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Czorsztyn. W tym celu dokonano zakupu 8 sztuk akumulatorów i 4 sztuk mikrofonogłośników za kwotę 1.878,80 zł.
Wszystkie radiotelefony (zakupione wcześniej przez Gminę Czorsztyn i przekazane przez PPN w Krościenku – w sumie 28 sztuk) będące na wyposażeniu Ochotniczych Straży Pożarnych zostały przeprogramowane do odpowiedniej częstotliwości na której pracują straże pożarne. Koszt usługi 1.496,21 zł.
 

 
Gminne manewry strażackie „Jesień 2010”


 Gminne manewry strażackie „Wiosna 2012”


 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska