Strona główna / 700 lat Kluszkowiec
2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    


700 lat Kluszkowiec

Pieśń na 700-lecie Kluszkowiec

Z podnóża Lubania, z tej wioski nasz ród,
uparty i chętny do pracy.
Obrabia kamienie, uprawia swą rolę
z tęsknotą spogląda na Tatry.

Przed dawnymi laty tu sądecka ksieni
wioskę założyła, co do dziś granicą
Podhala i Pienin.

Choć wielu wyjeżdża za chlebem dziś w świat,
powraca tutaj z łzą w oku.
Bo tu ma korzenie, tu siostra i brat,
światełko tu widać – tu w mroku.

Rozwija się wioska, którą tak kochamy,
gdzie dawniej był wulkan, dziś wyciągi mamy.
Gościnności naszej nie trzeba reklamy,
kto do nas przyjedzie, temu serce damy.

Z Lubaniem wciąż w tle, panoramą Tatr
Bóg nam błogosławi już siedemset lat.

tekst: Anna Chryc
opr. muz.: Józef Pańszczyk


PIEŚŃ KLUSZKOWIAN

Hej Lubaniu, hej wysoki

Lubaniu wysoki, co tak dumnie stois
Zaśpiywoj mi piosnke o Kluskowcach moich.

Siedemset już roków, Bóg jym błogosławi
Obdarzo łaskami, ziemi bogactwami.

Hej nom hej, hej nom hej.

Wdzor co w ciynskich casach, chlyb doł nasym dziadkom,
Narciarzom dziś słuzy, obdarzo urodom.

Jakze cie nie kochać, wiosko ukochano,
Kieś ty najpikniyjso, sercom nasym rado.

tekst: Renata Chryc
opr. muz.: Józef PańszczykPowiększ

       Kluszkowce – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Czorsztyn. Historia Kluszkowiec sięga XIV wieku. Osadnictwo w rejonie Pienin prowadził Klasztor Klarysek ze Starego Sącza. W roku 1307 ksieni klasztoru, następczyni św. Kingi, Matka Stronisława, w imieniu całego konwentu sióstr, nadała tytuł zasadźcy Hince Czarnemu, część lasów klasztornych, położonych od rzeki Dunajec i grodu Wronin (Czorsztyn) do potoku Ciechorzyn, w celu założenia nowej wsi na prawie magdeburskim. Już w 1307 roku powstała wieś klasztorna, dla której z czasem ustaliła się nazwa Kluszkowce. Wieś umiejscowiona przy brzegu Dunajca, z biegiem lat przeniosła się w swej zabudowie w kierunku północnym, w stronę góry Lubań, wzdłuż potoku Kluszkowianka. Kluszkowce od XIV wieku należały do starostwa czorsztyńskiego. Zgodnie z osadnictwem na prawie magdeburskim został zbudowany w Kluszkowcach kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. Dwa pożary mocno wpisały się w dzieje Kluszkowiec. Pierwszy z nich w 1811 roku zniszczył drewnianą świątynię, a w 1816 niemal całą wieś. Mimo tych kataklizmów wieś podniosła się ze zgliszcz:

  v w 1896 r. została zorganizowana szkoła w Kluszkowcach,

  v w 1917 roku otworzono kamieniołom andezytu na górze Wdżar,

  v w 1942 roku został zbudowany Dom Ludowy,w którym
                powstała kaplica z wystrojem w stylu podhalańskim,

  v w 1997 roku wody Jeziora Czorsztyńskiego przykryły dolną
                część Kluszkowiec,

  v w 1999 roku zostały uruchomione wyciągi narciarskie na górze
                Wdżar,

  v w roku 2000 został poświęcony nowy kościół, malowniczo
                wpisany w otaczający krajobraz.

       Obecnie Kluszkowce, dzięki powstaniu Jeziora Czorsztyńskiego, a także zagospodarowaniu góry Wdżar pod wyciągi narciarskie przeżywają intensywny rozwój. Kluszkowce stały się popularną wioską turystyczną-zimą dla narciarzy, latem dla wypoczywających nad jeziorem.

Kalendarium obchodów 700-lecia Kluszkowiec


Inauguracja obchodów 700-lecia Kluszkowiec


       W niedzielę 22 lipca w Kluszkowcach, odbyła się Inauguracja Jubileuszu 700-lecia lokacji wsi. Obchody rozpoczęły się Uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez o. Prowincjała Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych Alberta Wacha OCD, który również wygłosił homilię na temat lokacji. Eucharystię koncelebrowali zaproszeni ojcowie karmelici z różnych klasztorów prowincji. W Mszy uczestniczyły władze wojewódzkie, władze powiatowe i gminne, członkowie Komitetu Honorowego i Organizacyjnego Obchodów 700-lecia, poczty sztandarowe: OSP z gminy Czorsztyn, Związku Podhalan, Stowarzyszenia Flisaków Penińskich, przedstawiciele mediów, przedsiębiorcy, mieszkańcy Kluszkowiec i barwnie się prezentujący Zespół Taneczny Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego wsi Roditsa „św. Athanasios” z Grecji oraz goście z kraju i zagranicy. Na początku Eucharystii odczytano błogosławieństwo ks. kard. Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego oraz listy gratulacyjne abp. Józefa Wesołowskiego, nuncjusza apostolskiego w Kazachstanie, związanego z miejscowością jubilatką i s. Anny Teresy Izworskiej, Ksieni Klasztoru św. Kingi w Starym Sączu, gdzie przed 700 laty podjęta została decyzja lokacji Kluszkowiec. W czasie Eucharystii śpiewał po raz pierwszy nowo założony chór kościelny.
       Po Mszy św. w barwnym korowodzie prowadzonym przez orkiestry dęte z Maniów i Kacwina zgromadzenie udało się do miejscowego amfiteatru, gdzie rozpoczęły się zewnętrzne obchody inauguracyjne. W pierwszej części swoje przemówienia okolicznościowe wygłosili: Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów 700-lecia Wojciech Bednarczyk (sołtys wsi), wójt Gminy Czorsztyn Waldemar Wojtaszek. poseł Edward Siarka, posłanka Anna Paluch, prowincjał Albert Wach.
Zostały również odczytane listy gratulacyjne od: wojewody małopolskiego Macieja Klimy, marszałka województwa Marka Nawary, senatora Stanisława Koguta i rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu prof. dr hab. Stanisława Chodorowicza.
       Przy pięknej pogodzie i licznie zgromadzonej publiczności na scenie zaprezentowały się: zespół „Lubań” z Kluszkowiec, zespół  z Grecji, który przyjechał na obchody 700-lecia na zaproszenie zespołu „Lubań”, „Hyrni” z Nowego Targu, „Zielony Jawor” z Krempach oraz „Skalniok” z Zubrzycy Górnej. Późnym popołudniem koncertował zespół „A Wiśta”, a do zabawy przygrywał zespół „Fuks”.
       Artystyczna część festynu zakończyła się pięknym pokazem sztucznych ogni. 

FOTOGALERIA


 
Sesja popularno – naukowa
ŚLADAMI HISTORII KLUSZKOWIEC I PODHALA
 – KRÓTKI ZARYS
28 lipca 2007 roku
sala konferencyjna w Osadzie Turystycznej w Kluszkowcach, Stylchen 1
 
 
        Sesja popularno-naukowa odbyła się w ramach obchodów jubileuszu 700-lecia Kluszkowiec. Podczas konferencji podkreślano wielokrotnie, że jest to nie tylko piękny region, ale i o udokumentowanej przeszłości.
        Wasza obecność świadczy o dużym zainteresowaniu regionem i jego historią - mówił wójt Waldemar Wojtaszek do licznego grona słuchaczy, którzy po brzegi wypełnili salę konferencyjną w Osadzie Turystycznej w Kluszkowcach. Miejsce, w którym się dziś spotykamy, jest naznaczone historią okolicznych wsi. Te budynki były świadkami ważnych wydarzeń, każą nam pamiętać o przeszłości, o jej świadkach.
        Uczestnicy sesji popularno-naukowej podążali śladami historii Kluszkowiec i Podhala dzięki referatom wygłoszonym przez zaproszonych gości. Dr Jolanta Marszalska z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie i ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie mówili o procesie fundacyjnym na Podhalu i najstarszych fundacjach klasztornych oraz o lokacji Kluszkowiec w świetle zachowanych dokumentów archiwalnych. Z kolei o. mgr Paweł Ferko z sanktuarium w Czernej przybliżył słuchaczom życie religijne w Kluszkowcach, koncentrując się na wybranych zagadnieniach na przestrzeni dziejów. O warunkach przyrodniczo-geologicznych Kluszkowiec i okolic mówił inż. Stanisław Złydaszyk z Pienińskiego Parku Narodowego, a o. mgr Bartłomiej Kucharski z Wydawnictwa Karmelitów Bosych poruszył temat duchowego i mistycznego wymiaru turystyki. Na koniec wystąpień podsumowanie wykładów i wcześniejszych poszukiwań historyczno – kulturowych przedstawił o. Tomasz Maślanka, konwentualny w tutejszym klasztorze.

Prezentacja prelegentów:
 
Jolanta Małgorzata Marszalska – dr nauk humanistycznych, kustosz zbiorów opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu i Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, historyk bibliotekoznawca, specjalizuje się w badaniach nad księgozbiorami klasztornymi i szeroko pojętą kulturą zakonów głównie z terenu małopolski w tym między innymi: księgozbioru klasztoru benedyktynów w Tyńcu, cystersów w Szczyrzycu i Karmelitów Bosych w Czernej. Prowadzi badania nad księgozbiorami diecezji tarnowskiej i płockiej, współpracuje z zespołem do badań nad historią i kulturą Cystersów w Polsce przy Uniwersytecie Poznańskim, Jest członkiem Komisji Historii, Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, jest autorką 7 książek i ponad 100 artykułów. Jest autorem pozycji książkowych pt.: Katalog inkunabułów Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Biblioteka i Archiwum Sanguszków, Katalog inkunabułów Biblioteki Opactwa Ojców Cystersów w Szczyrzycu, Szczyrzyc. Dzieje budowy opactwa cysterskiego, Opaci i przeorzy klasztoru Ojców cystersów w Szczyrzycu od XIII do XX wieku, Biblioteka Opactwa Cystersów w Szczyrzycu do końca XIX stulecia.
 
ks. dr hab. Waldemar Graczyk – dr hab., pracownik naukowy na wydziale nauk historycznych i społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, wykładowca Historii Kościoła w tamtejszym seminarium, członek Towarzystwa Naukowego Płockiego, badacz historii i kultury Mazowsza, swoje zainteresowania koncentruje wokół roli episkopatu mazowieckiego, autor monografii pt.: Paweł Giżycki, biskup płocki (1439-1463), Stanisław Łubieński, pasterz, polityk i pisarz, współautor książki: Jezuici w Płocku (1611 – 1773), stały współpracownik encyklopedii katolickiej, autor wielu artykułów poświęconych dziejom diecezji płockiej, zwłaszcza z przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej.
 
o. mgr Paweł Ferko – karmelita bosy z Czernej k. Krakowa, autor pracy pt. Walory artystyczne i program ideowy kaplicy pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach oraz jej zabytki sztuki, którą później opublikował w formie monografii Kluszkowce – 700 lat istnienia, prowincjalny animator Rodziny Szkaplerznej, zainteresowania: historia Podhala ze szczególnym uwzględnieniem Kluszkowiec, kult Matki Bożej, sanktuaria maryjne, sport i turystyka, architektura i sztuka.
 
inż Stanisław Złydaszyk – mieszkaniec Kluszkowiec, inżynier leśnik, autor pracy pt. Inwentaryzacja buka zwyczajnego w zachodniej części Pienińskiego Parku Narodowego, pracownik Pienińskiego Parku Narodowego, leśniczy oddziału „Zielone skałki”, zainteresowania: przyroda Gorców i Pienin, etnografia, sport.
 
o. mgr Bartłomiej Kucharski – karmelita bosy z Krakowa, radny prowincjalny, poeta, pracownik Wydawnictwa Karmelitów Bosych, wydał tomik poezji pt. Notes grecki i inne wiersze, książki: - o modlitwie wewnętrznej pt. Przyjacielska rozmowa i Kobiety Bożego Miłosierdzia. Ostatnią jego pozycją książkową jest Wędrówka do źródeł nadziei - spojrzenie na misję, jaką ma do spełnienia wobec współczesnego świata św. Rafał Kalinowski. Od kilku lat publikuje na łamach „Głosu Karmelu”. W latach 1996-98 pracował duszpastersko w Kluszkowcach.
       
        Sesję przygotował Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Kluszkowiec i Klasztor Karmelitów Bosych w Kluszkowcach.

źródło: Klasztor Karmelitów Bosych w Kluszkowcach      
Poświęcenie krzyża w wąwozie na Górze Wdżar
upamiętniającego spotkanie oazowe Kard. Karola WojtyłyKolejnym już wydarzeniem jubileuszowym 700-lecia istnienia Kluszkowiec było upamiętnienie miejsca pobytu Kardynała Karola Wojtyły w Kluszkowcach. W niedzielę 19 sierpnia u podnóża góry Wdżar, w ramach jubileuszu została sprawowana Msza św. z poświęceniem obelisku z Krzyżem na pamiątkę spotkania oazowego Kardynała Wojtyły z 9 lipca 1978 roku. Po poświęceniu o. Prowincjał wraz z radnym prowincjalnym o. Bartłomiejem Kucharskim i o. proboszczem Jakubem Jaroszewiczem otworzyli szlak papieski biegnący z Lubania poprzez Wdżar do Czorsztyna. W homilii, podczas Mszy św., o. Albert nawiązał do kazania Kardynała Wojtyły, w którym poruszył sprawy wychowania młodego pokolenia w wierze i w rozumieniu cierpienia, które zostaje uwidocznione w krzyżu Chrystusa. W końcowym słowie przed rozesłaniem O. Prowincjał podziękował Kluszkowianom za wielowymiarowy zamysł i organizację uroczystości jubileuszowych. Po błogosławieństwie ojciec celebrans zgodnie z papieskimi zwyczajami, w symbolicznym geście wypuścił dwa białe gołębie. Po Mszy św. były przemówienia: Pana Stanisława Orzeł – osobistego kierowcy ks. Franciszka Blachnickiego, Pani Urszuli Własiuk – prezesa Fundacji Szlaki Papieskie oraz Pana Jerzego Reigera ze „Środowiska” uczestnika wypraw górskich z Karolem Wojtyłą. Fundacja Szlaki Papieskie ofiarowała sadzonkę dębu ku uczczeniu wielkiego pontyfikatu i kamień z Zakrzówka ze słynnego kamieniołomu „Solvay”, gdzie podczas okupacji pracował młody Karol Wojtyła. Następnym punktem programu był montaż słowno – muzyczny pt. „Jan Paweł II” oraz kolejna część artystyczna. Na estradzie przy wyciągu zagrały zespoły: „Lubań”, „Wa-Da-Da”, a także „Grupa Costa” w międzynarodowym składzie. Dzień obchodów siedemsetlecia nazwany: „Rodzinne świętowanie na wulkanie” został przygotowany przez ośrodek rekreacyjny „Czorsztyn-ski”, Komitet Obchodów 700-lecia oraz Karmelitów Bosych z Kluszkowiec.

źródło tekstu

FOTOGALERIA


Festyn obchodów 700-lecia – „Rodzinne świętowanie na wulkanie” - FOTOGALERIA


Przedstawienie - Lokacja Kluszkowiec

       Przedstawienie przybliżające początki historii miejscowości pt. Lokacja Kluszkowiec zaprezentowano dnia 11 listopada 2007 r. w kościele p.w. św. Rafała Kalinowskiego w Kluszkowcach.
       Autorkami scenariusza były: Renata Chryc i Joanna Leśnicka, a wyreżyserowały spektakl: Wanda Kopeć i Anna Chryc.
       Akcja sztuki rozgrywa się w XIV wieku, za panowania Władysława Łokietka. Główny bohater przedstawienia, Hynka Czarny przybywa do sióstr Klarysek w Starym Sączu by prosić o nadanie mu przywileju założenia wsi nad Dunajcem. Po otrzymaniu od ksieni Stronisławy stosownego dokumentu udaje się do grodu Wronin (dzisiaj Czorsztyn) by założyć nową wieś.
        Przedstawienie wzbudziło duże zainteresowanie wśród mieszkańców. Kościół był szczelnie wypełniony. Oglądającym podobała się scenografia, gra aktorów, barwne stroje oddające nastrój epoki. Największe wrażenie wywarł jednak śpiew gregoriańskich psalmów wykonanych przez członkinie chóru parafialnego. Odpowiedni nastrój do odbioru spektaklu stworzyła kapela góralska i chór parafialny.
       Sztukę zakończył odczytany przez aktora tekst przesłania:
2007 rok kończy 7-me stulecie dziejów naszych Kluszkowiec. Wraz z nowym rokiem rozpoczniemy dzień po dniu, rok po roku kreślić kolejne karty naszych dziejów. Chciejmy, jak kiedyś nasi przodkowie, wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności za rozwój duchowy, intelektualny i gospodarczy. W jedności, zgodzie, rzetelną pracą dawać dobry przykład kolejnym pokoleniom, by świadomi własnych korzeni, tej pięknej ziemi i ojczyźnie naszej mogli wiernie służyć chwały jej przydając.
       Przedstawienie było końcowym akcentem obchodów 700 lat istnienia Kluszkowiec. Oficjalnym zakończeniem obchodów jest uroczysta suma odpustowa wraz z odsłonięciem płaskorzeźby św. Rafała Kalinowskiego w setną rocznicę jego śmierci i 700 rocznicę powstania Kluszkowiec.


Msza św. w 100-lecie śmierci św. Rafała Kalinowskiego wraz
z odsłonięciem płaskorzeźby - FOTOGALERIA


 Akcenty obchodów

Festyn szkolny w KluszkowcachDożynki gminne w Czorsztynie


autor strony: W.P. - kontakt e-mail 
odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska