2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Punkt informacyjny o funduszach europejskich

W dniu 16 grudnia 2009 roku w Nowym Targu został otwarty Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Małopolsce.

Lokalne Punkty Informacyjne powstają w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013". Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce sieci Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich 2007 - 2013 oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności. Za ich funkcjonowanie odpowiadają Urzędy Marszałkowskie, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%).

Zatrudnieni w punktach konsultanci odbyli kilkumiesięczny cykl szkoleń, dotyczących funduszy europejskich, obowiązujących procedur, przepisów, wytycznych. Znalazły się wśród nich szkolenia organizowane w Departamencie Funduszy Europejskich w Krakowie, w innych jednostkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, a także szkolenia organizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Pozyskana tam wiedza pozwoli udzielać beneficjentom i potencjalnym beneficjentom kompleksowych informacji na temat pozyskiwania dotacji unijnych w Małopolsce.

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na pytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich.

Punkty oferują nieodpłatną pomoc w zakresie:
• diagnozy potrzeb potencjalnego Beneficjenta - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji,
a jedynie możliwość ubiegania się do dofinansowanie w ramach danego priorytetu
lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów
• informacji o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu
• danych kontaktowych do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski
o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)
• udostępniania nieodpłatnie publikacji dotyczące Funduszy Europejskich wydawanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich,
• organizacji otwartych spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów,
imprez plenerowych, lekcji na temat funduszy europejskich, skierowanych
do potencjalnych beneficjentów.

Ponadto pracownicy punktów będą pomagać w wypełnianiu wniosków. Każdy zainteresowany dotacjami mieszkaniec regionu może zwrócić się o informacje w najwygodniejszy dla siebie sposób: osobiście, telefonicznie lub za pomocą Internetu.
 

Punkt Informacyjny w Nowym Targu,
Al. 1000-lecia 35,
33-400 Nowy Targ
Tel. (18) 266 13 71
Tel. (18) 266 13 72
fax.: (18) 266 13 72
e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
Konsultanci: Małgorzata Zaprzelska
Arkadiusz Szymczyk
 

Czytaj więcej >>>

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska