2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Zastrzeganie utraconych dokumentów tożsamości

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został utworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne) oraz ochrony depozytów bankowych takich osób. Ogranicza możliwości późniejszego wykorzystania utraconych dokumentów do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Tylko w 2008 r. Policja zanotowała ponad 19 tysięcy przypadków posługiwania się dokumentami innej osoby i ponad 30 tysięcy przypadków podrabiania dokumentów tożsamości. W tym samym czasie w Bankach odnotowano ponad 12 tys. prób dokonania oszustw z użyciem skradzionych lub podrobionych dokumentów na ogólną kwotę ponad 320 mln. złotych. Każdego dnia przestępcy podejmują kilkadziesiąt prób posłużenia się cudzym dokumentem, przy różnego rodzaju transakcjach !
Należy pamiętać, że wobec nasilających się prób wyłudzeń z wykorzystaniem cudzej tożsamości, samo zgłoszenie utraty dokumentów na Policji czy w urzędzie już nie wystarcza! Powinno się jak najszybciej, dla własnego bezpieczeństwa oraz ochrony swojego mienia, zgłosić to w Banku składając stosowny wniosek o dokonanie zastrzeżenia w Systemie.
Wyłudzanie kredytów, zakładanie fikcyjnych firm, wynajem nieruchomości w celu kradzieży wyposażenia czy nielegalnego podnajmu, oszustwa w hotelach albo kradzieże wypożyczanych samochodów to tylko kilka przykładów z możliwych sposobów wykorzystania kradzionych czy zagubionych dokumentów tożsamości ! Wszystko to odbywa się w imieniu niewinnej osoby, która często dopiero po wielu miesiącach, czy nawet latach dowiaduje się o tym np. poprzez wezwanie do zapłaty, czy wezwanie do stawienia się w prokuraturze.

Jakie rodzaje dokumentów należy zastrzegać ?
Wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość. Najważniejsze z nich to:
-dowód osobisty (również tymczasowy),
- paszport,
- prawo jazdy,
- książeczka wojskowa,
- książkowa marynarska,
- dowód rejestracyjny,
- karta stałego pobytu,
Zastrzegane są także:
- dowody rejestracyjne,
- karty płatnicze.

Tygodniowo zastrzeganych jest nawet 4 tys. dokumentów, a liczba ta stale rośnie.
Każdego dnia dokonuje się milionów operacji polegających m.in. na wpłatach i wypłatach pieniędzy z kont bankowych, dokonywaniu przelewów, zakładaniu rachunków, zawieraniu umów o kredyt czy pożyczkę. Niemal w każdym przypadku wymagane jest potwierdzenie tożsamości osoby zlecającej wykonanie takiej operacji.
Zagubienie lub utrata któregokolwiek z dokumentów tożsamości może mieć przykre konsekwencje dla prawowitego właściciela.

Co robić w przypadku utraty dokumentów ?
Natychmiast zastrzec je w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.
Powiadomić Policję (gdy utracono je w wyniku kradzieży).
Zawiadomić najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną (w przypadku dowódów osobistych).
Wyrobić nowy dokument.

Jak zastrzec utracone dokumenty ?
Wystarczy zgłosić się do swojego banku (lub do dowolnego, który wdrożył usługę zastrzegania dokumentów także przez osoby, które nie są klientami żadnego banku aktualna lista tych banków znajduje się na stronie www.dokumentyzastrzezone.pl) i zastrzec numery seryjne utraconych dokumentów. Informacje są błyskawicznie przekazywane do wszystkich banków i innych instytucji korzystających z Systemu (m.in. do Poczty Polskiej, operatorów telefonii komórkowej czy agencji pośrednictwa nieruchomościami).


 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska