Strona główna / Elektroniczna Skrzynka Podawcza
2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne).

 

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do urzędu:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line.
 2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8.00 – 15.00 do sekretariatu urzędu gminy mieszczącego się w pokoju nr 17 przy ul. Gorczańskiej 3 w Maniowach,  na następujących nośnikach danych:
  1. Dyskietka 1,44 MB,
  2. Pamięć masowa USB,
  3. Płyta CD-RW, DVD-RW. 

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  1. DOC, RTF
  2. XLS
  3. CSV
  4. TXT
  5. GIF, TIF, BMP, JPG
  6. PDF
  7. ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska