2020-02-21     Eleonory, Lenki, Kiejstuta     "Kochać to trwać w wierności i oddaniu". William Szekspir    
  Wójt Gminy Czorsztyn informuje mieszkańców, że z dniem 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany w podatku rolnym, leśnym oraz od nieruchomości. Decyzje tj. nakazy płatnicze za podatek rol...
  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2015   Najczęściej zadawane pytania Prezentacja o odpadach, prezentacja multimedialna Kalendarze wywozu śmieci R...
W dniu 16 grudnia 2009 roku w Nowym Targu został otwarty Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Małopolsce. Lokalne Punkty Informacyjne powstają w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regiona...

System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE został utworzony dla ochrony osób, które utraciły swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i wiele innych, w tym także karty płatnicze i dowody rejestracyjne) oraz ochrony depozytów bankowych takich osób. Ogranicza możliwości późniejszego wykorzystania utraconych dokumentów do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która dokumenty utraciła.

Oprócz zagrożeniu pożarowego, wypalanie traw powoduje naruszenie równowagi biologicznej w przyrodzie oraz zniszczenie szlachetnych gatunków roślin trawiastych i zielnych. Ginie cały świat zwierzęcy: młode zające, pożyteczne owady oraz miejsca lęgowe ptaków. Zniszczeniu ulegają ponadto mikroorganizmy. Zakłócone zostaje zatem życie mikrobiologiczne gleby.

W okresie zimowym następuje w atmosferze większe nagromadzenie trucizn wzmocnione emisją trujących gazów z naszych domów. Wielu mieszkańców wsi spala w swoich piecach tworzywa sztuczne nie zdając sobie sprawy z tego, że produkują niezwykle trujące gazy, których wdychanie powoduje działanie rakotwórcze, osłabienie odporności na choroby, może powodować także uszkodzenia płodu, działanie mutagenne, intensywne alergie i wiele innych dolegliwości. Największe szkody gazy te powodują w organizmach dzieci. Niektóre choroby pojawiają się nawet po wielu latach.

W I R T U A L N Y   S P A C E R   P O   G M I N I E

 

 

 

 

 

 

  CZORSZTYN      SROMOWCE NIŻNE     HUBA  
Gmina Czorsztyn 
34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3,
tel. centrala: (18) 2750070, 2750071, 2750982, fax: 2750987
e-mail: gmina@czorsztyn.pl 
 
 
Bank Spółdzielczy w Krościenku, Oddział w Czorsztynie z/s w Maniowach,
konto: 68 8817 0000 2002 0200 1300 0103
 

Od dnia 1 stycznia 2012 roku wszystkie faktury powinny być wystawiane według poniższego wzoru:

Gmina Czorsztyn

34-436 Maniowy, ul. Gorczańska 3

NIP: 735-28-51-410

REGON: 491892179

 

 

 

 
odwiedzin:
IAP Portal - (C)opyright by Interaktywna Polska